Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
07.055
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten skal anvendes af livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven til danske pensionskunder.

Blanketten og ordningen sendes til:

SKAT
Sakskøbing
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Blanketten anvendes til registrering af livsforsikringsselskaber m.v. samt til anmeldelse af udbudte ordninger.

Henvendelse rettes til Kundeservice; Personbeskatning Øst

Pdf-udgave

Hent blanket  07.055

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.