Menu

Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing

DokumenttypeBlanket
Blanketnummer07.055
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten skal anvendes af livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven til danske pensionskunder.

Blanketten og ordningen sendes til:
SKAT
Fabriksvej 13
7600 Struer

Blanketten anvendes til registrering af livsforsikringsselskaber m.v. samt til anmeldelse af udbudte ordninger.

Henvendelse rettes til Kundeservice; Udland, Udland 4

 

Pdf-udgave

Hent blanket  07.055

Vis printvenlig udgaveVis som PDF