Ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
21.059
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne blanket bruges til at ansøge om tilladelse til at køre i Danmark med et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader. Det vil typisk være i situationer, hvor du midlertidigt er i Danmark under et studieophold eller gennem ansættelse af en kortere varighed.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes.

Post:
SKAT, Styring og Data
Helgeshøj Allé 9
2630 Taastrup

Elektronisk:

  1. Log på TastSelv
  2. Vælg Kontakt
  3. Vælg Skriv til SKAT
  4. Vælg Bil og motor
  5. Vælg Import/Eksport
  6. Vælg Import og biler fra udlandet

Vedlæg følgende dokumentation til blanketten:

  • Kopi af køretøjets registreringsattest
  • Dokumentation for opholdets formål og varighed i Danmark (fx ansættelseskontrakt)
  • Kvittering for betalt 400 kr.

Det koster 400 kr. at få behandlet ansøgningen.

Du kan betale via din netbank. Brug kortart +73 og konto nr. 86984156 eller via

IBAN: DK77 0216 4069 1320 49
SWIFT: DABADKKK

Oplys følgende som meddelelse til modtager på selve betalingen:

- Ansøgers cpr-nr.
- Ansøgers navn
- Køretøjets reg.nr.
- Evt. journalnummer

HUSK at oplyse dit cpr-nr. (din registrering i det Centrale Personregister). Hvis du undlader at oplyse cpr-nr. vil din ansøgning ikke kunne behandles, med mindre der er særlige omstændigheder, fx hvis du arbejder i Danmark for en udenlandsk virksomhed, og denne er RUT-registreret.

Personer med bopæl i Danmark
En person, der har bopæl i Danmark, kan som hovedregel ikke benytte et udenlandsk registreret køretøj til kørsel her i landet.

En tilladelse kan gives til personer, som har bopæl i Danmark, men arbejder udenfor Danmark på alle ugens hverdage. Tilladelsen gælder alene til kørsel fra en grænseovergang til bopælen i Danmark og retur i forbindelse med ferie- og fridage. Køretøjet kan ikke benyttes til yderligere kørsel i Danmark.

En person, der kommer fra udlandet for at tage bopæl i Danmark, kan benytte et udenlandsk registreret køretøj her i landet i 30 dage fra indrejsen, hvorefter køretøjet enten skal registreres her i landet eller føres ud af Danmark eller afmeldes fra registrering.

Personer med bopæl i udlandet
En person, der kommer til Danmark i en tidsbegrænset periode i op til 185 dage, kan søge om tilladelse til at føre et udenlandsk registreret køretøj under opholdet i Danmark.

Når du kommer til Danmark, og dit ophold ikke forventes at overstige 185 dage, kan du benytte et udenlandsk registreret køretøj til kørsel under opholdet i landet. Dokumentation for opholdets varighed medbringes under kørsel (fx kopi af ansættelseskontrakt). Du behøver ikke at søge om en tilladelse i sådanne situationer.

Overstiger dit ophold 185 dage, skal køretøjet som udgangspunkt registreres her i landet (og betale registreringsafgift) eller føres ud af landet igen.

Hvis dit ophold i Danmark overstiger 185 dage, men du har en tidsbegrænset arbejdsopgave i Danmark, kan du evt. betale kvartalsafgift for perioden, link til blanket 21.033 om udlændinges betaling af kvartalsafgift.

Dobbeltdomicil
Har du bopæl både i og udenfor Danmark, skal der tages stilling til, hvilken bopæl, der kan kaldes det sædvanlige opholdssted, hvilket kan forklares som, den bopæl hvortil du har den stærkeste tilknytning. Dvs. det sted, du kan anses for at være hjemmehørende.

Ved sådan en stillingtagen indgår dels den erhvervsmæssige tilknytning og dels den private tilknytning samt varigheden af opholdet på stedet (stederne). Er tilknytningen stærkest til Danmark, anses du for at have bopæl i Danmark og kan derfor ikke benytte et køretøj med udenlandske nummerplader i Danmark.

Pdf-udgave

Hent blanket 21.059

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.