Din forening skal bruge hele overskuddet fra et arrangement til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet fra arrangementet til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Det gælder også, hvis din forening henlægger pengene til brug for andre arrangementer.

Hvis flere foreninger går sammen om at holde et arrangement, skal foreningerne sørge for, at hele overskuddet bruges til velgørende formål.

Hvad din forening må bruge overskuddet til

Det er altså en betingelse for at få momsfritagelse, at din forening bruger overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det kan fx være:

  • sygdomsbekæmpelse
  • forebyggende børne- og ungdomsarbejde
  • ulandshjælp
  • kirkeligt arbejde
  • amatøridrætsarbejde.

Arrangementer til fordel for eksempelvis Red Barnet, Røde Kors, Muskelsvindfonden, Kræftens Bekæmpelse og spejderkorps kan altså godt få momsfritagelse.

Din forening kan også få momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter, fritidscentre, SFO`er og klubber for børn og unge.

En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel, men skal umiddelbart efter arrangementet udlodde overskuddet til velgørende formål.

Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra et arrangement til egen fordel. Foreningen behøver altså ikke udlodde overskuddet. Det gælder fx en amatøridrætsklub.

Musikforeninger, der ifølge vedtægterne har til formål at udbrede forståelse af og kendskab til musikkens kunst, må også gerne bruge overskuddet fra et arrangement til foreningens medlemsaktiviteter og -arrangementer, som er momsfrie.

Men en musikforening må ikke bruge overskuddet fra et arrangement til at afholde musikfestivaler og lignende koncertarrangementer. Den slags arrangementer er nemlig ikke i sig selv velgørende eller på anden måde almennyttige i momsmæssig forstand. Det betyder, at en musikforening kan få momsfritagelse for musikfestivaler og koncerter, men kun hvis den bruger overskuddet til andre medlemsaktiviteter og -arrangementer, og ikke til musikfestivaler og koncerter.

Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til

Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand:

  • politisk/tværpolitisk arbejde
  • rejselegater
  • turistforeningers almindelige arbejde
  • løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l.
  • lokalradio- og fjernsynsvirksomhed.

Fx kan en tværpolitisk organisation, der afholder arrangementer, ikke få momsfritagelse, hvis den bruger overskuddet til sin almindelige virksomhed (oplysningsarbejde, foredrag o.l.). Det gælder fx foreninger og fredskomiteer, hvis formål kan sidestilles med formål af politisk karakter. Hvis foreningen derimod udlodder overskuddet til velgørende formål, kan den godt få momsfritagelse.

Arrangementer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse, er ikke almennyttige og kan derfor ikke få momsfritagelse.