Menu

Ret din momsindberetning

I TastSelv Erhverv kan du rette tidligere momsindberetninger. Finder du fejl i en indberetning, skal du rette, så hver periode har de rigtige momstal.

Ret en indberetning samme dag inden kl. 16.00

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Vælg Moms.
 3. Vælg Indberet moms og lav en ny indberetning med de rigtige tal. 
 4. Vælg Godkend.
 5. Du får nu vist et nyt kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale. Du kan betale med netbank eller med Nets.
 6. Log af TastSelv.

Du har nu rettet din moms. Du kan rette din indberetning ind til kl. 16.00 samme dag. Efter kl. 16.00 er der en anden procedure.

Ret en indberetning på et senere tidspunkt

Når du opdager en fejl efter kl. 16 den dag, du har indberettet moms, skal du lave en rettelse:

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Vælg Moms i topmenuen. 
 3. Vælg Moms i venstremenuen
 4. Vælg Tidligere indberettet
 5. Vælg den periode du vil rette og klik på Ret indberetning.
 6. Indtast enten i feltet Ændring eller i feltet Resultat og tryk Godkend.
 7. Du får nu vist et kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan betale med Netbank eller Nets. Er virksomheden tilmeldt NETS kan du fortsætte til betaling ved at klikke på Fortsæt.
 8. Ønsker du at betale via Netbank, skal du kopiere Identifikationslinjen til netbank over i din netbank.
 9. Indtast dine ændringer og tryk Godkend
 10. Du får nu vist et kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan betale med Netbank eller Nets.
 11. Log af TastSelv Erhverv

Du har nu rettet din moms. Virksomheden får resultatet med det samme og kan i samme arbejdsgang rette et eventuelt betalingstræk til Nets LeverandørService (tidligere Betalingsservice) og se hvilke beløb, der vil blive sendt til virksomhedens Skattekonto.

Hvis SKAT tidligere har rettet en periode, kan virksomheden eller revisoren ikke længere rette denne periode.

Vi opfordrer til at du retter én periode af gangen, selvom det er muligt at rette flere perioder på én gang. Hvis du retter flere perioder på én gang, bliver rettelsen placeret på den sidste af perioderne. Ved rettelse af øvrige enkeltperioder vil rettelse på flere perioder ikke fremgå at Tidligere indberetninger eller Resultat.

Vær opmærksom på, at rettelser, du tidligere har foretaget via blanket eller brev til SKAT, ikke er synlige på kvitteringer i TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen Tidligere indberettet er derfor opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget via de tidligere manuelle processer. Der er alene tale om en begrænsning i visningen i TastSelv Erhverv.
SKAT har registreret de rettelser, du tidligere har foretaget via blanket, og du skal derfor ikke taste dem igen. Men det er vigtigt, at hvis du tidligere har rettet en momsangivelse via blanket 31.009/e-blanket, og du nu har yderligere rettelser til samme momsangivelse, alene benytter muligheden for at indtaste den nye difference i kolonnen Ændring.
Kolonnen Resultat bliver ligeledes opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget på blanketter.

 

Hvis du har angivet for lidt i moms for mere end 3 år siden

SKAT kan kun forhøje din momsansættelse, når der er gået mere end 3 år fra det tidspunkt, hvor momsen eller afgiften skulle være angivet, hvis du selv ønsker det.

Kun hvis den for lave angivelse skyldes grov uagtsomhed hos virksomheden eller en repræsentant for virksomheden, kan SKAT gennemføre en sådan ændring på eget initiativ.

Hvis du ønsker, at SKAT skal genoptage og ændre din moms

Hvis du ønsker, at SKAT skal genoptage og ændre din angivelse, selvom 3-årsfristen er udløbet, skal du skrive en mail til SKAT.

1.  Log på TastSelv Erhverv.

2.  Vælg Kontakt.

3.  Vælg Send besked til SKAT.

4.  Vælg Moms, lønsum og EU-salg uden moms.

5.  Vælg Rettelse af momsindberetning - 3 år eller ældre perioder

 

Hvis du ikke ønsker, at vi skal genoptage og ændre din moms

Hvis du ikke ønsker, at vi skal genoptage og ændre din ansættelse kan du bruge kontaktformularen til at underrette os om fejlen og årsagen til denne:

1.  Log på TastSelv. 

2.  Vælg Kontakt

3.  Vælg Send besked til SKAT

4.  Vælg Moms, lønsum og EU-salg uden moms

5.  Vælg Rettelse af momsindberetning - 3 år eller ældre.
 

Hvis du fortæller SKAT om fejlen, og vi mener, at der er grov uagtsomhed, vil vi forhøje virksomhedens ansættelse.
Selvom SKAT mener, at virksomheden har handlet groft uagtsomt, vil du ikke blive straffet,  hvis du frivilligt har gjort os opmærksom på fejlen.

Praksis for strafnedsættelse i bødesager (den juridiske vejledning)

Ekstraordinær varsling og ansættelse på SKATs initiativ (den juridiske vejledning)

Ekstraordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ (den juridiske vejledning)

Hvis du har angivet for meget i moms for mere end 3 år siden

Når der er gået 3 år fra det tidspunkt, hvor momsen skulle angives kan denne kun ændres under særlige omstændigheder.

Betingelserne for at ændre moms og afgifter efter 3-årsfristens udløb

Efter 3-årsfristens udløb kan moms og afgifter kun ændres, hvis

 • indberetningen er foretaget efter en praksis hos SKAT, der senere er blevet underkendt
 • ændringen er en direkte konsekvens af en anden ændring af virksomhedens moms/afgift. Hvis virksomheden fx har momsfradrag i en forkert periode, og SKAT derfor forhøjer momsen, så kan virksomheden tage fradraget i den korrekte periode, selv om fristen for at ændre denne er overskredet
 • der foreligger særlige omstændigheder (se nedenfor).

Særlige omstændigheder, der kan medføre tilladelse til ændring efter fristens udløb

Der skal være tale om udefra kommende forhold, som ikke kan bebrejdes hverken virksomheden eller dennes rådgiver, at der ikke tidligere er angivet korrekt. Det forhold, at virksomheden eller dens rådgiver har glemt et fradrag, har misforstået reglerne eller har bogført forkert, er ikke forhold, der kan begrunde en fravigelse af 3-årsfristen.

Tilladelse til genoptagelse

Hvis du vil søge om tilladelse til at få ændret virksomhedens ansættelse, selvom 3-årsfristen er udløbet, skal du skrive en mail til SKAT.

1.  Log på TastSelv Erhverv.

2.  Vælg Kontakt.

3.  Vælg Send besked til SKAT.

4.  Vælg Moms, lønsum og EU-salg uden moms.

5.  Vælg Momsrettelse -  3 år eller ældre perioder

6.  Vælg Tidligere angivet for meget.

Du skal i anmodningen oplyse hvilken afgift, der skal ændres og hvad den skal ændres fra og til. Du skal derudover oplyse, hvorfor du først ønsker at rette fejlen nu.

Ændringer vedrørende moms og afgifter (den juridiske vejledning)

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur