We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
 

Du skal indberette moms via TastSelv Erhverv.  Når du er logget på, kan du se, hvilke perioder du kan indberette for. Du skal indberette for alle perioder. I TastSelv Erhverv kan du også rette moms, du tidligere har indberettet.

  • Hvis din virksomhed hverken har købt eller solgt varer eller ydelser i perioden, skal du indberette nul i både købsmoms og salgsmoms.
  • Finder du fejl i en indberetning af moms, skal du rette momsen, så hver periode har de rigtige momstal.
  • Du skal altid indberette moms, også selv om din virksomhed ikke har råd til at betale.
  • Det koster renter og gebyrer ikke at indberette til tiden.

Frister for at indberette og betale moms i 2014

Halvårsafregning 2014

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT konstaterer, at din momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. om året. Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalvis i mindst 1½ år, inden SKAT undersøger din virksomheds omsætning og eventuelt ændrer det, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. december 2013 3. marts 2014
1. januar - 30. juni 2014 1. september 2014
1. juli - 31. december 2014 2. marts 2015

Kvartalsafregning 2014

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober - 31. december 2013 10. februar 2014
1. januar - 31. marts 2014 2. juni 2014
1. april - 30. juni 2014 1. september 2014
1. juli - 30. september 2014 1. december 2014
1. oktober - 31. december 2014 2. marts 2015

Månedsafregning 2014

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december - 31. december 2013 27. januar 2014
1. januar - 31. januar 2014 25. februar 2014
1. februar - 28. februar 2014 25. marts 2014
1. marts - 31. marts 2014 25. april 2014
1. april - 30. april 2014 26. maj 2014
1. maj - 31. maj 2014 25. juni 2014
1. juni - 30. juni 2014 18. august 2014
1. juli - 31. juli 2014 25. august 2014
1. august - 31. august 2014 25. september 2014
1. september - 30. september 2014 27. oktober 2014
1. oktober - 31. oktober 2014 25. november 2014
1. november - 30. november 2014 29. december 2014
1. december - 31. december 2014 26. januar 2015

Frister for indberetning af dine EU-salgsoplysninger 2014

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv via menupunktet under Moms. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig EU-salg uden moms, skal du gøre det først.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms heri. Du skal ikke lave en nulindberetning her. I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned. Du skal kun indberette dine EU-salgsoplysninger - der er ingen betaling til SKAT forbundet med EU-salg uden moms.

Afregningsperiode
Kvartalsvis Månedligt Skal være indberettet senest
4. kvartal 2013 December 2013 27. januar 2014
Januar 2014 25. februar 2014
Februar 2014 25. marts 2014
1. kvartal 2014 Marts 2014 25. april 2014
April 2014 26. maj 2014
Maj 2014 25. juni 2014
2. kvartal 2014 Juni 2014 25. juli 2014
Juli 2014 25. august 2014
August 2014 25. september 2014
3. kvartal 2014 September 2014 27. oktober 2014
Oktober 2014 25. november 2014
November 2014 29. december 2014
4. kvartal 2014 December 2014 26. januar 2015

Huskemail - få hjælp til at huske fristerne

Du kan få hjælp til at huske fristerne for indberetning og betaling af moms. Hvis vi har din mail-adresse, får du en mail cirka ti dage før, fristen udløber. Du kan oplyse eller rette din mail-adresse ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge punktet Administration i venstremenuen.

Ret en indberetning af moms (efterangivelse)

Er der fejl i en indberetning af moms, skal du rette momsen, så hver periode har de rigtige momstal. 

Du kan rette en fejl i din indberetning på TastSelv Erhverv indtil kl. 16 samme dag, som du har indberettet din moms. Indberetter du din moms efter kl. 16, kan du rette fejl frem til kl. 16 dagen efter din indberetning.

Hvis du først opdager fejlen på et senere tidspunkt, kan du rette den ved at logge på TastSelv Erhverv og under punktet e-Blanketter vælge blanket nr. 31009 Efterangivelse - moms.

Når du har udfyldt blanketten, kan du sende den via TastSelv Erhverv. Du skal kun oplyse differencen i det eller de felt(er), hvor du tidligere har indberettet et for stort eller for lille beløb.

Hvis din rettelse betyder, at du skal betale mere i moms, skal du betale til virksomhedens skattekonto. Skal du have penge tilbage, bliver beløbet overført til din virksomheds skattekonto. En eventuel overskydende saldo vil blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Hvis du ikke indberetter og betaler moms til tiden

Hvis du ikke indberetter til tiden, kan vi fastsætte din moms ud fra et skøn. Det koster dig 800 kr. i gebyr. Selvom vi laver et skøn, skal du også altid selv indberette dine rigtige momstal for perioden.

Hvis du ikke betaler til tiden, skal du betale renter og gebyrer.

Du kan give din revisor eller andre tilladelse til at indberette din moms på TastSelv Erhverv

Din revisor eller andre kan indberette din moms for dig via TastSelv Erhverv. Det er altid dit ansvar, at din indberetning af moms er rigtig og indberettet og betalt til tiden.

Du har fået en skattekonto

Du kan se din skattekonto i TastSelv Erhverv. Her kan du få et overblik over dine mellemværender med SKAT. Du skal indberette og betale, som du plejer, men fra 1. august 2013 er dine betalinger omfattet af en række nye regler og principper.

Visning af billede: linkiconOm skattekontoen

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig