Menu

Få moms betalt i udlandet tilbage

Er din virksomhed momsregistreret, kan du på visse betingelser få moms betalt i EU tilbage. 

 

Betingelser for at få moms tilbage

  1. Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
  2. Indkøbene skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter.
  3. Du får kun tilbagebetalt moms af beløb, der overstiger minimumsgrænsen.
  4. Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår. Ansøgningsfristen er den 30. september i året efter, du har købt varen eller ydelsen.
  5. Beløbet bliver altid sendt direkte til din konto fra myndighederne i EU-landet.

Det fremgår af momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv, hvis du skal vedhæfte fakturaer. Ikke alle lande godtager forenklede fakturaer.

EU-medlemslandenes minimumsgrænser (europa.eu)

Køb, hvor du får momsen tilbage

Eksempler på køb, du typisk kan få tilbagebetalt momsen af:

  • Persontransport
  • Brændstof
  • Hotelophold
  • Restaurantbesøg
  • Adgang til messer.

Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage. Hvis leverandøren har opkrævet moms ved en fejl, skal du kontakte leverandøren.

Right to deduct input VAT and VAT refunds (europa.eu)

Hvis din virksomhed har delvis momsfradragsret i Danmark

Oplys sidste års fradragsprocent. Er den for eksempel 80 procent, skal du skrive "80" i feltet "Pro rata-sats" i din ansøgning. Bliver fradragsprocenten ændret, skal du rette pro rata-satsen.

Feltet skal også bruges, hvis købet kun giver dig ret til begrænset fradrag efter det andet EU-lands regler. Som dansk virksomhed skal du bruge de danske regler for beregning af fradragsprocenten.

Fradrag for moms

Søg om at få momsen tilbage i TastSelv Erhverv

1. Søg om at få momsen tilbage under Momsrefusion i TastSelv Erhverv
2. SKAT sender ansøgningen videre til myndighederne i EU-landet, som behandler ansøgningen.

Under Rettigheder til selvbetjening og Autoriser revisor m.fl kan du give tilladelse til, at et momsbureau eller momsagent hjælper med din ansøgning.

Ikke alle EU-lande accepterer fuldmagter til, at en anden end ansøgeren kan få momsen udbetalt.

Kom godt i gang med momsrefusion via TastSelv Erhverv

Vedhæft en fil

1. Lav en fil med købsoplysninger (anvend eventuelt denne skabelon (Excel).
2. Gem filen i det rigtige format. Filoverførsel af købsoplysninger i momsrefusionssystemet (Word) 
3. Log på TastSelv Erhverv. Klik på Momsrefusion under moms.
4. Upload din fil.

Navnet på fakturafilen må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.

Vedhæft kun fakturafiler i formaterne pdf, jpg eller tiff.

Du må ikke bruge den samme faktura flere gange i ansøgningen.

Brugervejledning til fjernelse af dubletter (Word)

Flere momssatser eller varer på samme faktura

Læg momsbeløbene sammen og oplys et samlet momsbeløb på ansøgningen. Tilføj flere varearter ved at vælge Tilføj specifikation og vælg en anden vareart.

Brug de rigtige koder for varer og ydelser

Du finder en oversigt over de koder, som de forskellige EU-lande bruger, her: Koder for varers og ydelsers art - danske tekster (Word) og Sammenhæng mellem lande og koder v0.21 (Excel).

Fejl i ansøgningen

Du kan redigere den første ansøgning og sende den igen.

Spørgsmål til ansøgningen

Har du spørgsmål til din ansøgning, og den er sendt, skal du kontakte skattemyndighederne i det land, du søger fra. Find adressen på siden Vat Refund Contact Points (Europa-Kommissionens hjemmeside). Oplys ansøgningens referencenummer.

Tilbagebetaling af moms uden for EU

Danske virksomheder skal indsende en blanket fra skattemyndighederne i det land, de søger tilbagebetaling fra. Blanketten får du ved at henvende dig til landets ambassade i Danmark.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?