Menu

Moms

Du skal momsregistrere din virksomhed på indberet.virk.dk. Når du skal indberette moms, skal du logge på SKAT TastSelv Erhverv. Nedenfor kan du også finde oplysninger om frister for at indberette moms, og hvordan du betaler din moms.

Inden du indberetter

Inden du indberetter din moms første gang, skal du være momsregistreret på indberet.virk.dk. Du kan læse mere om momsregistrering længere nede på denne side.

For at være bedst forberedt til at indberette, kan du med fordel sætte dig ind i, hvordan du laver et momsregnskab.

Når du skal til at indberette kan du støtte dig op ad vores guide til indberetning, som du finder i feltet nedenfor. Her kan du også se en video, der viser, hvordan du indberetter og betaler moms.

Guide til at indberette moms

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Indberet moms.
 3. Vælg den momsperiode, du vil indberette for.
 4. Vælg Nulindberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
 5. Du skal udfylde alle felter markeret med en stjerne (*). Du kan få hjælp ved at vælge de gule spørgsmålstegn ud for de enkelte felter.
 6. Vælg Tilbage, Slet eller Godkend. Slet er kun aktiv, hvis du er inde for at rette en allerede eksisterende angivelse inden kl. 16 samme dag.
 7. Vælger du Godkend, får du vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan fx betale med netbank, betalingslinjen fremgår af kvitteringsbilledet.
 8. Hvis du skal betale, vil du på kvitteringsbilledet få mulighed for at vælge fortsæt.
 9. Log af TastSelv.

Du kan også finde kvitteringer for tidligere indberetninger på TastSelv Erhverv under Menupunktet Moms.

Indberet moms via SKATs app

Du kan også indberette og betale moms med din mobiltelefon via SKATs app. I appen kan du både se dine momsfrister, overføre dem til din egen kalender, og indberette og betale momsen.
Løsningen er især nem at bruge for små og nystartede virksomheder, der har simple momsforhold eller som skal indberette nul (0) i moms, fordi de endnu ikke har haft køb og salg.

Appen hedder SKAT og kan downloades fra App Store og Google Play.

Sådan gør du:

 1. Download appen og gå ind i den
 2. Log på med NemID
 3. Vælg Indberet moms
 4. Indtast din indgående og din udgående moms, og herefter vil løsningen beregne, hvor meget du skal betale.
 5. Hvis du ikke har haft køb eller salg i perioden, skal du klikke på "Nul indberet" 
 6. Klik på Godkend
 7. Herefter kan du gå direkte videre til betaling.

Læs hvordan du retter din momsindberetning eller din betaling

Se også videoen herunder, der forklarer, hvordan du indberetter og betaler din moms (2:58 min.).

Frister for at indberette moms

Frister for halvårlig afregning af moms 2016/17

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT kan se, at din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger SKAT din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. december 2016 1. marts 2017
1. januar - 30. juni 2017

1. september 2017

1. juli - 31. december 2017

1. marts 2018

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2016/17

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2016 1. december 2016
1. oktober - 31. december 2016 1. marts 2017
1. januar - 31. marts 2017 1. juni 2017
1. april - 30. juni 2017 1. september 2017
1. juli - 30. september 2017 1. december 2017
1. oktober - 31. december 2017 1. marts 2018

Frister for månedsvis afregning af moms 2016/17

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober - 31. oktober 2016 25. november 2016
1. november - 30. november 2016 27. december 2016
1. december - 31. december 2016 25. januar 2017
1. januar - 31. januar 2017 27. februar 2017
1. februar - 28. februar 2017 27. marts 2017
1. marts - 31. marts 2017 25. april 2017
1. april - 30. april 2017 29. maj 2017
1. maj - 31. maj 2017 26. juni 2017
1. juni - 30. juni 2017 17. august 2017
1. juli - 31. juli 2017 25. august 2017
1. august - 31. august 2017 25. september 2017
1. september - 30. september 2017 25. oktober 2017
1. oktober - 31. oktober 2017 27. november 2017
1. november - 30. november 2017 27. december 2017
1. december - 31. december 2017 25. januar 2018

Frister for indberetning af EU-salg uden moms 2016/17

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Afregningsperiode
Kvartalsvis Månedligt Skal være indberettet senest
4. kvartal 2016 December 2016 25. januar 2017
Januar 2017 27. februar
Februar 2017 27. marts
1. kvartal 2017 Marts 2017 25. april 2017
April 2017 29. maj 2017
Maj 2017 26. juni 2017
2. kvartal 2017 Juni 2017 25. juli 2017
Juli 2017 25. august 2017
August 2017 25. september 2017
3. kvartal 2017 September 2017 25. oktober 2017
Oktober 2017 27. november 2017
November 2017 27. december 2017
4. kvartal 2017 December 2017 25. januar 2018

Frister for indberetning af One stop moms 2016/17

Hvis du er registreret for One stop moms, skal du indberette og betale d. 20. i måneden efter et kvartal er slut.

Afregningsperiode                    Skal være indberettet og betalt senest 
4. kvartal 2016 20. januar 2017
1. kvartal 2017 20. april 2017
2. kvartal 2017 20. juli 2017
3. kvartal 2017 20. oktober 2017
4. kvartal 2017 20. januar 2018

Betal moms

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Tilmelding til Nets (PBS)

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen

Visa/Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort eller MobilePay. Det er uanset om du har indberettet via PC eller med din mobiltelefon.

Læs mere om, hvordan du kan indberette og betale din moms via SKATs nye mobilløsning- under punktet Tjenester til virksomheder.

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til SKAT fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: SKAT

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet. Beløbet skal være overført fra din konto til SKATs konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Vi anbefaler desuden, at du betaler til betalingsfristen og tidligst fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Læs mere om vores anbefaling under Betaling til Skattekontoen.

Læs også mere om, hvordan du kan oprette en betalingsordning for betalingen af din moms.

Momsregistrering

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel registrere din virksomhed for moms. Det gør du på indberet.virk.dk. Du får et CVR-/SE-nr. og et registreringsbevis.

Salg under 50.000 kr.

Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, når du er selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Har du registreret dig for moms, skal du opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr. 

Salg over 50.000 kr.

Du skal momsregistreres, når din virksomheds momspligtige salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Ved du, at dit salg overstiger 50.000 kr., skal du registrere dig senest 8 dage inden, du starter virksomheden.

Momsregistrer din virksomhed på indberet.virk.dk

Se dit registreringsbevis

Momsfrit salg

Sælger du nogle bestemte ydelser, er du fritaget for moms. Du betaler som regel lønsumsafgift i stedet. Momsfri ydelser kan fx være sundhedsbehandling eller undervisning.

Du kan have både momspligtigt og momsfrit salg. Du kan sælge varer med moms, fx cremer, og samtidig udføre momsfrie sundhedsbehandlinger.

Du skal kun betale moms af det momspligtige salg.

Momsfri ydelser

Særlige registreringer

Din virksomhed skal i nogle tilfælde have en særlig registrering ud over den almindelige momsregistrering. Det gælder for eksempel, når:

 • Din virksomhed køber varer fra lande uden for EU. Her skal du registrere dig som importør på indberet.virk.dk.
 • Din virksomhed udlejer fast ejendom erhvervsmæssigt og opkræver moms af lejen.

Frivillig registrering på udlejning af fast ejendom (blanket 31.001)

Erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom (Den juridiske vejledning)

Brugtmoms

Virksomheder, der indkøber og videresælger brugte varer, kan benytte brugtmomsordningen. Du beregner moms af fortjenesten, ikke af hele salgsprisen. Ordningen er frivillig.

Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter (Den juridiske vejledning)

Momsregistrering af konkursboer

Alle konkursboer, som viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal anmelde sig til momsregistrering. Kurator skal anmode om et SE-nr. til konkursboet via indberet.virk.dk på følgende måde:

 1. Log på indberet.virk.dk (dig selv som kurator)
 2. Hent og print registreringsblanket 40.001
 3. Udfyld og underskriv registreringsblanket 40.001
 4. Send registreringsblanket 40.001 med post til Erhvervsstyrelsen eller alternativt skan registreringsblanketten ind og send den via "Virksomhed@erst.dk".

Momsregistrering af konkursboer (styresignal) 

Ændr din momsperiode

På indberet.virk.dk kan du søge om at få en kortere afregningsperiode for moms, fx fra halvårlig til kvartalsvis. Du kan ikke søge om en længere afregningsperiode. 

Frivillig kortere afregning af moms for selskaber mv. (indberet.virk.dk)

Omsætningsgrænserne for momsafregning

Årlig omsætning Afregning
Små virksomheder 0-5 mio. kr.  Halvårlig afregning
Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr.  Kvartalsvis afregning
Store virksomheder Over 50 mio. kr.  Månedsvis afregning

SKAT kan ændre din momsperiode

I november vurderer vi, om din afregningsperiode passer ud fra dine momsindberetninger fra 1. juli året før til 30. juni dette år.

Vi kan kun flytte dig til en længere afregningsperiode, hvis du har indberettet og indbetalt moms til tiden i alle 12 måneder.

Hvis vi ændrer din afregningsperiode, modtager du et brev i din digitale postkasse i november. Ændringen vil gælde fra 1. januar året efter.

Hvis din virksomhed i perioden fra 1. juli sidste år til 30. juni dette år har købt elektronik (PC, mobil med mere) fra en grossist, og du har beregnet salgsmoms efter reglerne om omvendt betalingspligt, så er købet med i beregningen af den omsætning, der ligger til grund for omregistrering til en anden afregningsperiode. Dette beløb skal dog ikke regnes med i omsætningen.

SKAT kender ikke beløbet, og derfor bedes du skrive til os, hvis du er blevet omregistreret til en kortere afregningsperiode på grund af størrelsen af salgsmoms inkl. omvendt betalingspligt. Send en mail til SKAT via TastSelv Erhverv under fanen Kontakt og vælg her Send besked til SKAT.

Søg på momsnumre

Tjek, om de danske virksomheder, du handler med, er momsregistrerede. Sælger du varer eller ydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, skal du have dokumentation for, at køberen er en virksomhed.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Du kan også bruge SKATs app til at søge på momsnumre. Hent den i  App Store og Google Play.

Nye regler for tele- og elektroniske ydelser 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 gælder der nye momsregler, hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor eller sædvanligvis opholder sig. Du skal kunne dokumentere, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du regner med, at alle kunderne er danske.

skat.dk/onestopmoms

Konkursboers indberetning af moms

Indberetning på et registreret konkursbo


Alle konkursboer, som viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal anmelde sig til momsregistrering.
Det betyder, at konkursboet skal være momsregistreret, hvis behandling af boet medfører, at konkursboet leverer varer eller ydelser, der ikke er fritaget for moms. Se hvordan du som kurator registrerer et konkursbo under "Momsregistrering" ovenfor.

Konkursboet kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boet er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal afregnes moms. Det gælder dog ikke revisor- og advokatomkostninger, samt salæret til kurator for behandling af boet.

I den periode, hvor et konkursbo er momsregistreret, skal kurator indberette moms til de ordinære frister via TastSelv Erhverv. Kurator skal indberette selvom periodens momstilsvar er 0 kroner. Husk at få oprettet en NemKonto til boet hos din bank.
Hvis du skal bruge dokumentation for boets SE-nr., kan du bruge Tjek danske momsnumre.

Når du betaler til Skattekontoen, skal du være opmærksom på reglerne om for tidlig betaling. Læs mere under Skattekontoen.

Momsregistrering af konkursboer (styresignal) 

Log på konkursboets TastSelv

Første gang du skal indberette moms på et konkursbo, kan du ikke logge på TastSelv Erhverv med NemID eller Medarbejdersignatur. Du skal bruge en TastSelv kode.

Har du ikke modtaget en kode fra SKAT, kan du bestille den via skat.dk/TastSelv:

1. Vælg Log på
     2. Vælg Bestil kode
     3. Vælg Bestil TastSelv-kode
     4. Indtast konkursboets SE-nummer og vælg Bestil

SKAT vil nu sende dig en kode, som du skal anvende første gang, du logger på TastSelv Erhverv
Vær opmærksom på, at du som kurator kan give din revisor eller rådgiver adgang til at indberette for konkursboet.

Indberetning på et ikke registreret konkursbo 

For den periode, hvor konkursboet ikke har været momsregistreret, eller hvor konkursboet ikke skal være registreret, skal kurator indberette ved at sende en mail til SKAT via TastSelv Erhverv.

Sådan skriver du til SKAT som kurator:


     1. Log på TastSelv Erhverv  (dig selv som kurator eller på den
konkursramte virksomheds CVR-nr./SE-nr.)
     2. Vælg Kontakt
     3. Vælg Send besked til SKAT
    
4. Vælg emne Moms, lønsum og EU-salg uden moms og derefter
Kurators indberetning af moms og rettelse af tidligere indberettet moms
5. Vælg klik her nederst i skærmbilledet for at åbne en besked

Du skal oplyse:  

a. Rettelse på cvr-nummer/se-nummer samt navn på boet
     b. Beløb fordelt på salgsmoms og købsmoms
c. Periode
     d. Telefonnummer og mailadresse på kurator
     e. Konkursdatoen (dekretdato)

Udbetaling sker til den Nemkonto, der er tilknyttet det CVR-nr/SE-nr., som indberetningen handler om. Hvis udbetalingen i stedet skal ske til en anden Nemkonto, der enten er tilknyttet kurator, den konkursramte virksomhed eller det momsregistrerede konkursbo, så skal du oplyse det relevante CVR-nr./SE-nr. i mailen.

Moms af salg af fast ejendom og tilhørende løsøre

Når køber skal betale moms til SKAT af salg af fast ejendom (nye bygninger og byggegrunde) og tilhørende løsøre på tvangsauktion, skal køberen, eller en repræsentant for køber, indberette og betale ved at følge en af disse guides:

Skriv til SKAT via TastSelv Borger

1.  Log på TastSelv Borger

2.  Klik på Kontakt i topmenuen

3.  Klik på Send e-mail i venstremenuen

4.  Klik Mail/kontakt SKAT

5.  Klik på Betalingsforhold - ind - og udbetalinger under emner i rullemenuen

6.  Klik på Moms af salg af fast ejendom og tilhørende løsøre

7.  Klik Send


Skriv til SKAT via TastSelv Erhverv 

1.  Log på TastSelv Erhverv

2.  Klik på Kontakt i topmenuen

3.  Klik på Send besked til SKAT i venstremenuen

4.  Klik på Moms, lønsum og EU-salg uden moms  

Derefter Betaling, rykkere, renter og skønnede beløb

5.  Klik på Moms af salg af fast ejendom og tilhørende løsøre

Udfyld de nødvendige oplysninger

6.  Klik Send

SKAT sender en besked til køber om, hvilken konto han/hun skal indbetale moms til, når vi har modtaget de relevante oplysninger fra køber.

SKAT kvitterer for modtagelsen af beløbet, når momsindbetalingen er modtaget. SKAT udsteder en samtykkeerklæring og sender den med A-post til køberen eller dennes repræsentant.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?