Menu

 
Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser, og uanset hvordan udlejningen bliver formidlet. Du får dog et skattefrit fradrag i din lejeindtægt.

 • Du kan vælge mellem bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag.
 • For at få fradrag skal du lave en opgørelse over dine lejeindtægter.

Bundfradrag

Du skal betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget. Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon.

 • Du kan ikke trække dine udgifter fra (fx lys, vand og varme), så du behøver ikke holde regnskab med dem.
 • Du kan ikke få fradrag for grundskyld (ejendomsskat), og ejendomsværdiskatten nedsættes ikke.

Bundfradrag, hvis du er ejer:

 • Bundfradraget er 1,33 procent af ejendomsværdien for indkomståret, dog altid mindst 24.000 kr., uanset om du lejer et værelse ud eller hele din bolig en del af året. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse.
 • Lejeindtægten er skattefri, så længe den ikke overstiger bundfradraget.
 • Du skal skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, rubrik 33. Indtægten er kapitalindkomst.

Regneeksempler

Eksempel 1:

Jens lejer et værelse ud i sin bolig. På sin årsopgørelse kan han se, at ejendomsværdien er på 1.500.000 kr. Bundfradraget er på 1,33 pct. af ejendomsværdien = 1.500.000x1,33/100=19.950 kr. Da bundfradraget er på mindst 24.000 kr., er fradraget i dette tilfælde 24.000 kr. 

Årlig lejeindtægt 36.000 kr.
Modtaget for el, varme og vand 3.000 kr.
Indtægter i alt 39.000 kr.
Bundfradrag -24.000 kr.
Skattepligtig indtægt 15.000 kr.
Jens skal altså skrive 15.000 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 37, og sin forskudsopgørelse, rubrik 33

Eksempel 2:

Mette lejer sit hus ud i to måneder. På sin årsopgørelse kan hun se, at ejendomsværdien er 2.100.000 kr. Bundfradraget er på 1,33 pct. af ejendomsværdien = 2.100.000x1,33/100=28.000 kr.

Lejeindtægt for de to måneder 30.000 kr.
Modtaget for el, varme og vand 3.600 kr.
Indtægter i alt 33.600 kr.
Bundfradrag -28.000 kr.
Skattepligtig indtægt 5.600 kr.
Mette skal altså skrive 5.600 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 37, og sin forskudsopgørelse, rubrik 33.

Bundfradrag, hvis du er lejer eller andelshaver:

 • Bundfradraget er 2/3 af din samlede årlige husleje inklusiv acontovarme fratrukket eventuel boligstøtte.
 • Lejeindtægten er skattefri, så længe den ikke overstiger bundfradraget.
 • Du skal skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse, rubrik 20, og din forskudsopgørelse, rubrik 250. Indtægten er personlig indkomst, som du skal betale skat af.

Hvis du ikke selv har lejet boligen hele året, kan du kun få fradrag for den tid, du har haft boligen. Du regner det ud ved at tage det årlige bundfradrag og gange den med det antal dage, du har haft boligen, og dividere med 365.

Regneeksempler: 

Hanne har en årlig husleje på 45.000 kr. om året. Hendes bundfradrag er derfor 30.000 kr. (2/3 af den samlede årlige husleje). Hun lejer sin bolig ud i en periode.

Lejeindtægt 18.000 kr.
Modtaget for el, varme og vand 3.000 kr.
Indtægter i alt 21.000 kr.
Bundfradrag -30.000 kr.
Skattepligtig indtægt 0 kr.
Hanne skal altså ikke skrive noget på sin årsopgørelse eller forskudsopgørelse.

Hvis Hanne havde lejet sin bolig ud i længere tid, kunne regnestykket se sådan ud:

Lejeindtægt 30.000 kr.
Modtaget for el, varme og vand 3.600 kr.
Indtægter i alt 33.600 kr.
Bundfradrag -30.000 kr.
Skattepligtig indtægt 3.600 kr.
Hanne skal altså skrive 3.600 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 20, og sin forskudsopgørelse, rubrik 250.

Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (Den juridiske vejledning)

Regnskabsmæssigt fradrag

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

 • Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise os, hvis vi beder om det.
 • Dine udgifter er fx el, vand, varme.
 • Hvis boligen eller værelset er møbleret, kan du trække vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventaret fra (dog ikke for hårde hvidevarer).

Regnskabsmæssigt fradrag, hvis du er ejer:

Du skal skrive din samlede indtægt fratrukket udgifterne på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, rubrik 33. Indtægten er kapitalindkomst.

Du kan ikke trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

Nedslag i ejendomsværdiskat

Som ejer skal du ikke betale ejendomsværdiskat for den del af boligen, du udlejer.

Du får nedslaget ved at skrive, hvor længe du udlejer, og hvor stor en andel af boligen du udlejer, på din årsopgørelse.

Ret din årsopgørelse

Grundskyld (ejendomsskat til din kommune)

Som ejer kan du trække en forholdsmæssig andel af grundskylden (ejendomsskat til kommunen) fra som en udgift, hvis du udlejer mindst 10 procent af din bolig.

 • Hvis du udlejer 15 pct. af din bolig, trækker du 15 pct. af din grundskyld fra i den periode, hvor du lejer ud.
 • Udlejer du hele boligen, kan du trække hele din grundskyld fra i den periode, hvor du lejer ud.

Regneeksempel

Lejeindtægt 18.000 kr.
Modtaget for el, varme og vand 3.000 kr.
Indtægter i alt 21.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af grundskylden -6.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand -3.000 kr.
Skattepligtig indtægt 12.000 kr.

Du skal altså skrive 12.000 kr. på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, rubrik 33. Du skal også skrive , hvor stor en del af boligen du udlejer, og i hvor lang tid.

Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige lejeindtægten.

Regnskabsmæssigt fradrag, hvis du er lejer eller andelshaver:

Du skal skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse, rubrik 20, og din forskudsopgørelse, rubrik 250. Du betaler almindelig indkomstskat af indtægten.

 • Du kan fratrække den del af huslejen, der svarer til det areal af boligen, lejeren benytter, i den periode hvor du lejer ud, som en udgift. Er din månedlige husleje fx på 5.000 kr. og du lejer 10 pct. af din bolig ud i tre måneder, kan du trække 15.000 kr. gange 10 pct. = 1.500 kr. fra som forholdsmæssig andel af husleje.
 • Du trækker udgifter til el, varme og vand fra på samme måde. Har du fx lejet 10 pct. af din bolig ud, og er din elregning på 3.000 kr. om året, kan du trække 300 kr. fra for el.

Regneeksempel

Lejeindtægt 18.000 kr.
Modtaget for el, varme og vand 3.000 kr.
Indtægter i alt 21.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af husleje -12.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand -3.000 kr.
Skatttepligtig indtægt 6.000 kr.
Du skal altså skrive 6.000 kr. på din årsopgørelse, rubrik 20, og din forskudsopgørelse, rubrik 250.

Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige lejeindtægten.

Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (Den juridiske vejledning)

Skift mellem bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag

Du kan kun skifte fra bundfradrag til den regnskabsmæssige metode, ikke den anden vej rundt.

Særlige regler for udleje af tofamiliesejendomme

Tofamiliesejendomme er ejendomme, som består af to selvstændige beboelseslejligheder. Lejlighederne kan enten være i samme bygning eller i to separate bygninger på grunden.

Udlejer du den lejlighed, du ikke selv bor i, skal du oplyse hele lejeindtægten på selvangivelsen som kapitalindkomst.

Udlejning af den ene lejlighed i en tofamiliesejendom, hvor du selv bor i den anden lejlighed, er ikke erhvervsmæssig udlejning. Du har derfor ikke fradrag for de faktiske driftsudgifter på ejendommen i forbindelse med udlejningen.

Der er fradrag for de forholdsmæssige ejendomsskatter, hvis udlejningen ikke er uvæsentlig. Du skal betale ejendomsværdiskat af den bolig, som du selv bor i.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur