Rubrikken omfatter:

  • Rejsefradraget, som dækker udgifter til kost, logi og småfornødenheder på rejser i forbindelse med dit arbejde. Du kan kun få rejsefradrag, hvis du ikke får skattefri rejsegodtgørelse.

  • Udgifter til dobbelt husførelse, når du har en midlertidig arbejdsplads.

Du skal enten opgive de faktiske udgifter eller et beløb beregnet efter disse satser:

Logi pr. døgn i 2015 202 kr.
Kost og småfornødenheder pr. døgn For turistchauffører ved rejse i Danmark 75 kr.
For turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr.
For andre lønmodtagere 471 kr.

Hvis du har fået en skattefri rejsegodtgørelse, der er mindre end satserne, kan du få fradrag for forskellen. Du skal så selv lægge det beløb, der udgør forskellen, til i rubrikken.

Du bør tjekke det fortrykte beløb

Det fortrykte beløb er overført fra din forskudsopgørelse for 2015.
Du kan se din forskudsopgørelse ved at klikke på TastSelv-menuen øverst på siden og derefter vælge Forskudsopgørelse > 2015

Mere information

Rejsefradrag

Kost og logi - midlertidig arbejdsplads og dobbelt husførelse (herunder, kost og logi)