Ligningsvejledningen; Almindelig del 2011-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
D. Dobbeltbeskatning
Forkortelser
Expand A.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelseA.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelse
Collapse A.B Personlig indkomst, fratrædelsesgodtgørelse m.v. og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelseA.B Personlig indkomst, fratrædelsesgodtgørelse m.v. og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
Expand A.B.1 Lønindtægter m.v., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelseA.B.1 Lønindtægter m.v., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
Collapse A.B.2 Indkomstforhold for specielle persongrupperA.B.2 Indkomstforhold for specielle persongrupper
A.B.2.1 Ansatte på boreplatforme [Væsentlige ændringer]
A.B.2.2 Pasning af børn [Væsentlige ændringer]
A.B.2.3 Diakonisser m.fl. [Væsentlige ændringer]
A.B.2.4 Medlemmer af Europa-Parlamentet [Væsentlige ændringer]
A.B.2.5 Au pair-ansatte
A.B.2.6 Folketingsmedlemmer
Expand A.B.2.7 Godtgørelse til ulønnede medhjælpere m.v. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personelA.B.2.7 Godtgørelse til ulønnede medhjælpere m.v. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel
A.B.2.8 Katolske præster og nonner
A.B.2.9 Kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl.
A.B.2.10 Ansatte ved forsvaret [Væsentlige ændringer]
A.B.2.11 Civile værnepligtige
A.B.2.12 Turistchauffører
A.B.2.13 Nævninge og domsmænd
A.B.2.14 Lægdommere, vidner m. fl.
A.B.2.15 Forsøgspersoner
A.B.2.16 Sæddonorer
Expand A.B.3 Sømænd m.v.A.B.3 Sømænd m.v.
Expand A.B.4 Indtægter, der træder i stedet for erhvervsindtægter m.v.A.B.4 Indtægter, der træder i stedet for erhvervsindtægter m.v.
Expand A.B.5 Ydelser efter de sociale pensionsloveA.B.5 Ydelser efter de sociale pensionslove
Expand A.B.6 Underholdsydelser, legater m.v.A.B.6 Underholdsydelser, legater m.v.
Expand A.B.7 Gaver, hædersgaver og gevinsterA.B.7 Gaver, hædersgaver og gevinster
Expand A.C Fradrag i den personlige indkomst m.v.A.C Fradrag i den personlige indkomst m.v.
Expand A.D KapitalindkomstA.D Kapitalindkomst
Expand A.E Fradrag i kapitalindkomstA.E Fradrag i kapitalindkomst
Expand A.F Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)A.F Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand A.G  EjendomsværdiskatA.G Ejendomsværdiskat
A.H Ansættelsesfrister, omgørelse, skatteforbehold, uformaliserede forhåndstilkendegivelser og princippet om lovmæssig forvaltning
Expand A.I Selvangivelsespligt og oplysningspligtA.I Selvangivelsespligt og oplysningspligt
Expand BilagBilag

 

Ligningsvejledningen; Almindelig del 2011-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.2.5 Au pair-ansatte

Au pair-ansatte anses normalt for at have opgivet deres "sædvanlige bopæl" hos forældrene i relation til rejsereglerne i LL § 9 A, idet de i stedet anses for at have fået en sådan bopæl hos au pair-familien, i hvis hjem de dels bor på lige fod med familiens øvrige medlemmer ("au pair") dels arbejder. For dette arbejde modtager de lommepenge og fri kost og logi.

I SKM2004.362.TSS udtaler Told- og Skattestyrelsen (nu SKAT), at rejsebegrebet i LL § 9 A forudsætter, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men at der ikke kan stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Hvis den au pair-ansatte ikke opfylder betingelserne for at være på rejse og dermed for at være omfattet af reglerne i LL § 9 A, jf. afsnit A.B.1.7.1., er den pågældende derfor skattepligtig af lommepenge og frit logi, men normalt ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug ved fri kost på au pair-arbejdsstedet, jf. ligningslovens § 16, stk. 11. Det skyldes, at au pair-arbejdsstedet normalt må anses for et midlertidigt arbejdssted. Det skal dog understreges, at der for au pair-ansatte - som for alle andre lønmodtagere - skal foretages en konkret vurdering af, om den pågældende opfylder betingelserne for at være på rejse.

Se nærmere om rejse og om fri kost på et midlertidigt arbejdssted i afsnit A.B.1.7.1.

Se endvidere om værdien af fri kost for au pair-ansatte i afsnit A.B.1.9.11.

Om au pair-ansatte i relation til reglerne om skattepligt, se i LV Dobbeltbeskatning, afsnit D.B.1.1.