Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejdere

Vis printvenlig udgave
Dokumentet gælder fra:

Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejdere

Dato for offentliggørelse
22 May 2017 08:34
Serienummer
P nr. 28
Resumé

Vejledningen beskriver den særlige skatteordning for forskere og højtlønnede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet.

Denne vejledning henvender sig til arbejdstagere og arbejdsgivere og beskriver en ordning, hvor højtlønnede medarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet, på en række betingelser har mulighed for i en periode på 60 måneder at lade sig beskatte med 26 procent + arbejdsmarkedsbidrag, i alt 31,92 af vederlaget uden noget fradrag, i stedet for at benytte den almindelige indkomstbeskatning.

Vejledningen er placeret under "Vejledninger/pjecer til borgere" (P 28), men henvender sig også til arbejdsgivere (E 137). Gå til vejledningen - engelsk version.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med satser for 2017.

ISBN-nummer
978-87-417-0049-6