Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.689.VLRSagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævet02-10-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.655.VLRNedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning25-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.618.VLRSagsomkostninger – retsplejeloven – sagsomkostninger ikke ophævet17-08-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.580.VLRRetssikkerhed - samtykkeerklæring - genoptagelse25-09-17Personlig indkomstDom
SKM2017.564.VLRStraf – skattesvig – momssvig – inddraget registrering13-09-17StrafDom
SKM2017.550.VLRForsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug04-09-17StrafDom
SKM2017.539.VLRKildeskat på aktieudbytte - dobbeltbeskatning etableringsret03-07-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.505.VLRIndsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist - gyldighed28-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.478.VLRMoney Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.13-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.477.VLRBeskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning27-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.471.VLRUniversitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.02-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.446.VLRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab10-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.444.VLRLønsumsafgiftspligt - zoologiske anlæg - afgiftsfritagelsen - "museumsvirksomhed"07-06-17Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2017.443.VLRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse20-06-17Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2017.439.VLRPræjudiciel forelæggelse - moms ved salg af byggegrund15-05-17ByggeriKendelse
SKM2017.428.VLRSuccession - korrektion af pris - interessefællesskab30-05-17Arv og gaverDom
SKM2017.414.VLRSyn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand08-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.366.VLRBeskatning af fikseret jagtleje - fri rådighed - jagtarealer til nærtstående20-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.332.VLRBeskatning af maskeret udlodning - rådighed over jagtarealer for nærtstående - ligningslovens § 16 A20-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.328.VLRStraf - importørsag - punktafgiftssvig - tidligere indskærpelse11-01-17StrafDom
SKM2017.276.VLRSkattepligt - dødsbo - skattefrihed14-11-16DødsboerDom
SKM2017.245.VLRRegistreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftale16-03-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.242.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom27-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.240.VLRStraf - momssvig - beviskrav - flere tiltalte07-12-16StrafDom
SKM2017.236.VLRStraf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstraf06-02-17StrafDom
SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed15-02-17StrafDom
SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældet07-02-17Andet om momsDom
SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaver26-01-16StrafDom
SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto24-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger05-01-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriation30-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhed30-11-16StrafDom
SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisning24-11-16Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.124.VLRStraf – registreringsafgift – grov uagtsomhed16-11-16StrafDom
SKM2017.101.VLRFradrag - afgiftsgrundlag - tab på uerholdelige fordringer02-11-16FradragDom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen02-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom25-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation17-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig20-09-16StrafDom
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen19-10-16FradragKendelse
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-09-16StrafDom
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler08-06-16StrafDom