SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.109.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Skatteankenævnet12-03-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.105.LSRForhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrence09-03-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.103.LSRForhøjelse af sambeskatningsindkomst som konsekvens af en ansættelsesændring for sel-skabets datterselskab09-03-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.102.LSREjendomsværdi – Kolonihavehus på lejet grund09-03-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.101.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger for 2000-200809-03-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.100.LSRAnmodning om genoptagelse anses som en anmodning om selvangivelsesomvalg09-03-18Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2018.99.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter09-03-18Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.87.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.86.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.85.LSRAfvisning af afgiftsfritagelse for køretøj af mærket Tesla Model X23-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2018.84.LSRSkattefritagelse af udbetaling fra pensionsordning22-02-18Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2018.83.LSREjendomsværdiskat - Kolonihavehus på lejet grund22-02-18EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)12-02-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.63.LSRForældelse i forbindelse med gæld til det offentlige12-02-18ForældelseAfgørelse
SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektion12-02-18Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring12-01-18Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed12-01-18Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler12-01-18MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklub12-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som løn12-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelser12-01-18Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhed12-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri08-01-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport08-01-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte08-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt08-01-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter08-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække08-01-18TonnageskatAfgørelse