Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.348.SKATPraksisændring for afdragsordninger vedrørende "kioskbøder" - styresignal09-05-17Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2017.255.SKATGenoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal05-04-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.231.SKATÆndring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - styresignal30-03-17Fradrag + MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignal07-03-17Forsendelse og transiteringStyresignal
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal20-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal02-06-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17OprindelseStyresignal
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17Fradrag og afskrivningerStyresignal