Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2016.595.SKATGenoptagelse - praksisændring som følge af SKM2016.504.HR om, at grillbetræk ikke skal anses for at være presenninger i pvc-afgiftslovens forstand - styresignal08-12-16 Styresignal
SKM2016.554.SKATFordeling af "ejerboligværdien" efter ejendomsvurderingslovens § 33, stk. 5 og 6, samt "ejerreglen" i stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse - Styresignal25-11-16 Styresignal
SKM2016.537.SKATArbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - styresignal16-11-16 Styresignal
SKM2016.536.SKATLejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - styresignal16-11-16 Styresignal
SKM2016.380.SKATElopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal07-09-16 Styresignal
SKM2016.355.SKATFejloprettet18-08-16 Styresignal
SKM2016.312.SKATPræcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten - styresignal08-07-16 Styresignal
SKM2016.306.SKATMoms - Ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse af udlægsreglerne - styresignal30-06-16 Styresignal
SKM2016.272.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - styresignal16-06-16 Styresignal
SKM2016.270.SKATSkadesforsikringsafgift af vejhjælpsabonnementer - beregningsgrundlag - styresignal14-06-16 Styresignal
SKM2016.269.SKATUdenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - styresignal14-06-16 Styresignal
SKM2016.263.SKATSKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal09-06-16 Styresignal
SKM2016.253.SKATChokoladeafgift - genoptagelse - styresignal07-06-16 Styresignal
SKM2016.246.SKATÆndring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv. - styresignal01-06-16 Styresignal
SKM2016.228.SKATStyresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 3319-05-16 Styresignal
SKM2016.225.SKATStyresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C17-05-16 Styresignal
SKM2016.193.SKATUnderskrift på fakturaer, til brug for nedsættelse af antidumpingtold - styresignal09-05-16 Styresignal
SKM2016.173.SKATStyresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 128-04-16 Styresignal
SKM2016.171.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal27-04-16 Styresignal
SKM2016.167.SKATPræcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal25-04-16 Styresignal
SKM2016.158.SKATMandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - styresignal11-04-16 Styresignal
SKM2016.143.SKATPræcisering af reglerne for udstedelse af historiske nummerplader - styresignal31-03-16 Styresignal
SKM2016.133.SKATStyresignal om omlægning af indkomstår17-03-16 Styresignal
SKM2016.123.SKATSKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal14-03-16 Styresignal
SKM2016.115.SKATKantinemoms - administrativt forenklede ordninger - styresignal08-03-16 Styresignal
SKM2016.112.SKATFjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal07-03-16 Styresignal
SKM2016.99.SKATBeregning af UCITS-investeringsforeningernes delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - Præcisering - styresignal24-02-16 Styresignal
SKM2016.98.SKATÆndring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal24-02-16 Styresignal
SKM2016.85.SKATStyresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse12-02-16 Styresignal
SKM2016.57.SKATStyresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang05-02-16 Styresignal
SKM2016.41.SKATGenoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal28-01-16 Styresignal
SKM2016.31.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal21-01-16 Styresignal