Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Collapse E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
E.A.2.1 Fedtafgift (ophævet)
Expand E.A.2.2 Afgift af konsum-isE.A.2.2 Afgift af konsum-is
Expand E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarerE.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer
Collapse E.A.2.4 Råstof- og dækningsafgiftE.A.2.4 Råstof- og dækningsafgift
E.A.2.4.1 Regel og lovgrundlag
E.A.2.4.2 Mandler, nødder, kerner og lignende (råstof) omfattet af reglerne
E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift
E.A.2.4.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne for råstof- og dækningsafgift
E.A.2.4.5 Regnskab, opgørelse og afregning af afgift, samt kontrol og straf [Væsentlige ændringer]
E.A.2.4.6 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse af råstof- og dækningsafgift
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.2.4.2 Mandler, nødder, kerner og lignende (råstof) omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL §§ 19 og 19 a, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende
  • Tidligere afgiftssatser.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3.

Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende

Det afgiftspligtige vareområde omfatter mandler, nødder, kerner og lignende, der avles i Danmark, eller indføres fra udlandet. Se CHOAL §§ 19, stk. 1 og 19 a, stk. 1.

De aktuelt gældende satser følger af overgangsbestemmelserne i § 13 til lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer. 

Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Se CHOAL §§ 19, stk. 7 og 19 a, stk. 2.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter de nævnte varer i skemaet. Afgiftssatsen for de pågældende varer afhænger af varens forarbejdningsgrad.

Bemærk

I Danmark er det kun muligt at avle hassel- og valnødder til kommercielt brug.

Skema over det afgiftspligtige vareområde og afgiftssatser

Skemaet viser hvilke mandler, nødder, kerner og lignende, der er afgiftspligtige og de aktuelle afgiftssatser afhængig af varens forarbejdningsgrad.

Mandler, nødder og kerner

I skal *)

Uden skal

Ubehandlet

Afhindet,
skåret,
hakket
eller knust

Formalet til mel

Saltet eller ristet

Pastaer eller lignende

Toldtarifposition
Afgift i kr. pr. kg 

Akajounødder
Cashewnødder
Ankardianødder

Fri

0801

29,14

0801

34,88

1106

34,88

2008

34,88

2008

34,88

Kokosnødder

Fri

0801

5,79

0801

5,79

1106

5,79

2008

5,79

2008

5,79

Paranødder

Fri

0801

19,41

0801

19,41

1106

19,41

2008

19,41

2008

19,41

Hasselnødder

0802

9,73

0802

19,41

0802

23,29

1106

23,29

2008

23,29

2008

23,29

Mandler

0802

14,65

0802

29,14

0802

34,88

1106

34,88

2008

34,88

2008

34,88

Pekannødder
Pistacienødder
Valnødder

Fri

0802

19,41

0802

19,41

1106

19,41

2008

19,41

2008

19,41

Jordnødder

1202

5,79

1202

9,73

1202

11,59

Fri

2008

11,59

Fri

Abrikoskerner
Ferskenkerner

-

1212

29,14

1212

34,88

2008

34,88

2008

34,88

2008

34,88

Andet

Afgift i kr. pr. kg

Kakaobønner (pos. 1801)

29,14 kr. pr. kg

Kakaoskaller og -affald (pos. 1802)

19,41 kr. pr. kg

Restprodukter fra udvinding af olier af
afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner
(herunder ikke jordnødder) (pos. 2306),
medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

19,41 kr. pr. kg

*) Ristede og evt. også saltede nødder i skal sidestilles med ubehandlede nødder i skal.

Bemærk

Andre varer end de ovenfor nævnte er ikke omfattet af råstofafgiften. Dette gælder fx Macadamianødder, også selv om de er saltede og/eller ristede.

Afgiftssatser i de kommende år

Afgiftssatserne for mandler, nødder, kerner og lignende udgør fra 1. januar 2015 og i de kommende år:

Periode

1.1 2015 -
31.12 2017

Fra og med
 1.1 2018

Vare

Kr. pr. kg

Kr. pr. kg

Råstofafgift, ubehandlede akajounøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 1 *) 29,14

30,74

Råstofafgift, behandlede akajounøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 2 *) 34,88

36,79

Råstofafgift, ubehandlede og behandlede paranøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 3 *) 19,41

20,47

Råstofafgift, behandlede hasselnøddekerner, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 4 *) 23,29

24,57

Råstofafgift, mandler i skal, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 5 *)

14,65

15,46

Råstofafgift, hasselnødder i skal m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 6 *) 9,73

10,27

Råstofafgift, behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 7 *) 11,59

12,23

Råstofafgift, ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 8 *) 5,79

6,11

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 for mandler, nødder, kerner og lignende følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

Tidligere afgiftssatser 

Afgiften af mandler, nødder, kerner og lignende har tidligere udgjort:

1.1.2013-31.12.2014

Vareart

Sats pr. kg

Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner

27,62 kr.

Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner

33,06 kr.

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner

18,39 kr.

Behandlede hasselnøddekerner

22,07 kr.

Mandler i skal

13,89 kr.

Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder

9,22 kr.

Behandlede jordnødder

10,99 kr.

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skal

5,49 kr.

1.1.2010-31.12.2012

Vareart

Sats pr. kg

Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner

26,65 kr.

Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner

31,90 kr.

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner

17,75 kr.

Behandlede hasselnøddekerner

21,30 kr.

Mandler i skal

13,40 kr.

Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder

8,90 kr.

Behandlede jordnødder

10,60 kr.

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skal

5,30 kr.

1.1.1998-31.12.2009

Vareart

Sats pr. kg

Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner

21,30 kr.

Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner

25,55 kr.

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner

14,20 kr.

Behandlede hasselnøddekerner

17,05 kr.

Mandler i skal

10,70 kr.

Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder

7,10 kr.

Behandlede jordnødder

8,50 kr.

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skal

4,25 kr.

Fik du svar på dine spørgsmål?