Menu
Den juridiske vejledning 2016-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Collapse A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Expand A.B.3.1 Erhvervsretlige regler for bogføring og regnskabA.B.3.1 Erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab
Expand A.B.3.2 Bogføring og regnskab på området for indkomstskatA.B.3.2 Bogføring og regnskab på området for indkomstskat
Collapse A.B.3.3 Faktureríng og regnskab - momsA.B.3.3 Faktureríng og regnskab - moms
Collapse A.B.3.3.1 FaktureringA.B.3.3.1 Fakturering
A.B.3.3.1.1 Generelle krav til fakturering [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.1.2 Faktureringspligten [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.1.3 Afregningsbilag [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt
A.B.3.3.1.6 Forenklede fakturaer og kasseboner [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.1.7 Papirfakturaer og elektroniske fakturaer [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.1.8 Opbevaring af fakturakopier mv. [Væsentlige ændringer]
A.B.3.3.2 Fakturering ved levering af nye transportmidler
Expand A.B.3.3.3 RegnskabA.B.3.3.3 Regnskab
A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift
Expand A.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifterA.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifter
Expand A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
F.B Europa Kommissionens Toldværdikompendie
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2016-1