Læs mere om årsopgørelsen 2012

Her kan du læse om din årsopgørelse eller servicemeddelelse for 2012 og om, hvad du skal gøre med den. Du kan læse mere på www.skat.dk/årsopgørelsen.

Den første årsopgørelse dannes ud fra de oplysninger, vi har fra din arbejdsgiver, bank, a-kasse eller andre i begyndelsen af marts. Årsopgørelsen kan senere blive opdateret, hvis vi får nye oplysninger fra dig eller andre parter.

Hvis du eller din ægtefælle har en udvidet selvangivelse, bliver din årsopgørelse først dannet, når din ægtefælles årsopgørelse er klar. I mellemtiden får du et servicebrev eller en servicemeddelelse med de oplysninger, vi har på nuværende tidspunkt.

Læs mere om udvidet selvangivelse.

Du kan få mere hjælp hos SKAT på telefon 7222 1818, eller i den kommunale borgerbetjening.  

Sådan behandler vi dine oplysninger
Oplysningerne på årsopgørelsen eller servicemeddelelsen kommer fra dig eller fra myndigheder og virksomheder. Vi kan i mange tilfælde videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder og private institutioner, og vi kan kontrollere oplysningerne ved fx at sammenligne dem med oplysninger, der allerede er registreret hos os eller andre myndigheder.

Det skal du gøre

Det er dit ansvar, at beløbene på årsopgørelsen er rigtige. Du skal derfor tjekke dem og oplyse, hvis et beløb er forkert eller mangler. Vær især opmærksom, hvis du har værdipapirer, skal have fradrag for kørsel, betaler børnebidrag eller har udgifter i forbindelse med dit arbejde. Hvis du ikke har ændringer eller tilføjelser, skal du ikke gøre noget.

Hvis du har ændringer eller tilføjelser
Du indtaster dine ændringer til årsopgørelsen i TastSelv. Vælg Ret årsopgørelsen/selvangivelsen. Du kan undervejs få vejledning til hver rubrik, samt en specifikation af beløbene ved at klikke på beløbet. Når du har ændret, klikker du Godkend. Du får så en ny årsopgørelse.

Husk fristen
Den sidste frist for at indtaste eller sende dine ændringer er 1. maj 2013. Hvis din ægtefælle har frist 1. juli 2013, gælder det også for dig.

Få besked på mail eller sms
Tjek om vi har din rigtige e-mailadresse og/eller mobilnummer i TastSelv. Så får du besked, når der er nyt om din årsopgørelse eller forskudsopgørelse.

Overskydende skat eller restskat

Hvis du ændrer din årsopgørelse, vil din eventuelle restskat/overskydende skat også ændre sig. Det kan du se på den nye årsopgørelse.

Restskat? Betal nu - og spar penge
Hvis årsopgørelsen viser, at du har betalt for lidt i skat (restskat), kan du spare penge ved at betale hurtigt, og senest 1. juli. Vælg Betaling i TastSelv, hvis du vil betale din restskat nu.

Du betaler en rente af restskatten på 2,7 procent p.a. til den dag, du betaler. Efter 1. juli opkræver eller indregner vi restskatten med et procenttillæg på 4,7 procent.

Overskydende skat
Hvis du har betalt for meget i skat (overskydende skat), bliver det sat ind på din Nemkonto fra omkring 27. marts. På www.nemkonto.dk kan du se hvilken konto, der er din Nemkonto.

Det bør du især tjekke

Befordringsfradrag (kørselsfradrag)
Hvis dit befordringsfradrag er forkert eller mangler på årsopgørelsen, skal du oplyse det rigtige beløb i rubrik 51. Du kan få hjælp til at beregne og oplyse fradraget i TastSelv. Vælg Ret årsopgørelsen/selvangivelsen - og klik på lommeregneren ud for rubrik 51.
Læs mere om kørselsfradrag.

Børnebidrag
Du kan få fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Hvis du selv står for betalingen til den anden forælder, skal du selv oplyse fradraget. Normalsatsen, som du kan få fradrag for, er 1.104 kr. pr barn pr måned. Du skal oplyse det i rubrik 56.
Læs mere om børnebidrag.

Solcelleanlæg
Hvis du har købt og installeret solcelleanlæg på din ejendom i 2012, skal du oplyse det på årsopgørelsen - og betale skat og elafgift af dit eventuelle overskud. Du kan vælge imellem to beskatningsmetoder. Hvis du vælger den regnskabsmæssige metode, som betyder at du er omfattet af virksomhedsreglerne, skal du have en udvidet selvangivelse. Det kan du vælge i TastSelv. Under Ret årsopgørelsen/selvangivelsen bliver du spurgt - og skal blot sætte et hak.
Læs mere om solceller.

Værdipapirer
På din årsopgørelse kan du se de oplysninger, SKAT har om dine beholdninger, renteindtægter, udbytter, gevinster og tab.

Hvis du har værdipapirer eller gevinster og tab, som ikke er med på årsopgørelsen, skal du selv oplyse det. Vælg punktet Ret årsopgørelsen/selvangivelsen - og klik på lommeregneren ud for en af rubrikkerne 30, 38 eller 66.
Læs mere om aktier.

Ejerbolig i udlandet
Hvis du i 2012 har købt en bolig i udlandet, skal du oplyse det til SKAT. Vælg punktet Ret årsopgørelsen/selvangivelsen og oplys købet under Opret ny udenlandsk ejendom.

Udvidet selvangivelse

Du skal bruge en udvidet selvangivelse, hvis du i 2012:

  • er blevet selvstændigt erhvervsdrivende
  • har haft indkomst af arbejde eller værdipapirer i udlandet
  • har haft erhvervsmæssig udlejning
  • har købt solcelleanlæg før 19. november 2012, og vil beskattes efter den regnskabsmæssige metode. Læs mere på skat.dk/solceller.

Hvis SKAT ikke automatisk har registreret, at du skal have en udvidet selvangivelse, kan du i TastSelv vælge at skifte til en udvidet selvangivelse. Under Ret årsopgørelsen/selvangivelsen bliver du spurgt - og skal blot sætte et hak.

Læs mere om udvidet selvangivelse.

 

Ret forskudsopgørelsen

Hvis din årsopgørelse for 2012 viser, at du har betalt for lidt eller for meget i skat, kan du forhindre, at det samme sker i 2013. Det gør du ved at tjekke og rette din forskudsopgørelse. Du kan se og rette forskudsopgørelsen for 2013 i TastSelv under Ret forskudsopgørelsen.

Læs mere om forskudsopgørelse og skattekort 2013.

Din næste forskudsopgørelse
Tallene på årsopgørelsen for 2012 danner - sammen med de oplysninger vi får frem til 1. oktober 2013 - grundlag for din forskudsopgørelse for 2014. Tallene bliver justeret i forhold til den generelle indkomstudvikling og de kommunale skatteprocenter for 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?