We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 
Her står du: Juridisk information > Juridiske vejledninger > Den juridiske vejledning 2014-1 > C.A Personbeskatning > C.A.4 Fradrag > C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) > C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A
C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger
Den juridiske vejledning 2014-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Collapse C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Expand C.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomstC.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomst
C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten
Collapse C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand C.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagereC.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagere
Expand C.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupperC.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupper
Expand C.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelseC.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelse
C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab
Collapse C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 AC.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A
C.A.4.3.5.1 Generelt om løbende ydelser
C.A.4.3.5.2 Løbende ydelser til godkendte foreninger, mv. og religiøse samfund ? LL § 12, stk. 2 og 3
C.A.4.3.5.3 Løbende ydelser til ikke-godkendte foreninger, mv.
C.A.4.3.5.4 Løbende ydelser til personer
C.A.4.3.5.5 Gensidigt bebyrdende aftaler
C.A.4.3.5.6 Oversigt over fradrag for løbende ydelser
C.A.4.3.5.7 Gaver til kulturinstitutioner
C.A.4.3.5.8 Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8A
C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger
C.A.4.3.5.10 Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2
C.A.4.3.5.11 Fradrag for gaver til forskning
C.A.4.3.5.12 Liste over institutioner, der i 2012 er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)
C.A.4.3.6 Servicefradrag
Expand C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A Moms <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>D.A Moms [Væsentlige ændringer]
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
F.B Europa Kommissionens Toldværdikompendie
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 
Den juridiske vejledning 2014-1
Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig