Menu
Den juridiske vejledning 2016-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Collapse C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Expand C.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomstC.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomst
C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten
Collapse C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand C.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagereC.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagere
Expand C.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupperC.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupper
Expand C.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelseC.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelse
C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab
Collapse C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 AC.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A
C.A.4.3.5.1 Generelt om løbende ydelser
C.A.4.3.5.2 Løbende ydelser til godkendte foreninger, mv. og religiøse samfund - LL § 12, stk. 2 og 3
C.A.4.3.5.3 Løbende ydelser til ikke-godkendte foreninger, mv.
C.A.4.3.5.4 Løbende ydelser til personer
C.A.4.3.5.5 Gensidigt bebyrdende aftaler
C.A.4.3.5.6 Oversigt over fradrag for løbende ydelser
C.A.4.3.5.7 Gaver til kulturinstitutioner
C.A.4.3.5.8 Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8A
C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger
C.A.4.3.5.10 Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2
C.A.4.3.5.11 Fradrag for gaver til forskning
C.A.4.3.5.12 Liste over institutioner der i 2015 er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)
C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag [Væsentlige ændringer]
Expand C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2016-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Vis som PDFVis aktuel side som pdf
Vis aktuel side med underpunkter
Se oplysninger om sidenKolofon

C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendelse efter LL § 8 A
  • Godkendelse efter LL § 12, stk.3
  • Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g
  • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2015 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren.  xFradraget kan højst udgøre 15.000 kr. i 2015. I 2016 udgør det maksimale fradrag 15.200 kr. x

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter LL § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL § 12, stk. 3, til i 2015 xat modtage løbende ydelser efter LL § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra g.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL § 8 A eller 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL § 3, stk. 1, litra f, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger er godkendt:

31841178

100 % til Børnene 1,2

25854748

4H 3

30399579

A Race Against Breast Cancer 1,2

11724493

AC International Børnehjælp 1,2

19527433

Adda - Agricultural Development Denmark Asia 1

12771975

ADHD-foreningen 1

20074035

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen) 1

33011660

Afghan Cultural Center (ACC) 1,2

27161022

Afrika InTouch 1,2

35561862

Agape Indien Danmark 1,2

51092112

Agerskov Ungdomsskole 1

32985408

Agerskov Valgmenighed 1,2

35367586

Aglow International Danmark 1

33183887

Aid! Children of Quamishly 1,2

10619807

AIDS Fondet 1,2

29361444

Akacia Fonden 1

84873810

Aktion Børnehjælp, Kontorfællesskabet 1,2

26576709

Aktiv Mission 1,2

26179041

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden 3

34104484

Allindelille Friskole 1

15710802

Als og Sundeveds Kattefond 1

15009284

Alzheimerforeningen 1,2

21539414

Amnesty International 1,2

19168948

Anders Lassen Fonden 1

26401739

Angstforeningen 1

29047650

Anima 1

28622643

Anker Fjord Hospice Fonden 3

16569631

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond 3

68102413

Apostolsk Kirke i Danmark 1,2

17125605

AQUA ferskvandsakvarium 1

10526094

Areopagos Danmark 1,2

17837605

ARKEN Museum for Moderne Kunst 1

39799928

ARoS Aarhus Kunstmuseum 1

28430299

Art of Living 1

38117416

Askov Højskole og Efterskole 1

32908691

Assentoft Frikirke 1,2

32482260

Assist 1,2

55335028

Astma-Allergi Danmark 1,2

17775901

Astma-Allergi Foreningen 1

10267099

Aulum Fritidscenter 1

11233716

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1,2

32896937

Azadi - Den internationale indsamlingsforening 1

70876116

Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1

13049610

Balle Valgmenighed 1,2

29235899

BaoBab Fonden 1,2

62756616

Baptistkirken i Danmark 1,2

19152812

Baptistkirken i Nørresundby 1,2

61987916

Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2

16686190

BaptistKirken Sydjylland 1,2

19688828

Bering Valgmenighed 1,2

27220010

Betania KirkeCenter, Blåhøj 1,2

86717255

Betesda Rehabilitering 1,2

45015416

Bethaniakirken 1,2

68750113

Bethaniakirken 1,2

33294875

Bethel World Mission Church 1,2

61958215

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2

16015385

Bethlehemsfællesskabet 1,2

34774412

Better World Denmark 1

75576315

Bevica Fonden 3

18097044

Bibel og Missionscentret 1,2

30132564

Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2

14251200

Bieringhus Efterskole 1

32165915

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2

12546653

Bisecera Crestina Adventista de Ziua a Saptea Conferinta Moldova 1,2

14940294

Bjergsnæs Efterskole 1

60573816

Blidstrup Efterskole 1

89641616

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3

20237333

Blæksprutterne 1

60786615

Blå Kors Danmark 1,2

80489919

Blåkildekirken 1,2

23176610

Bordings Friskole 1

34753342

BORGERKIRKEN 1,2

69182313

Bork Havn Musikfestival 1

29888051

Bornholmerkirken 1,2

61853413

Bornholms Baptistmenighed 1,2

17589415

Bornholms Højskole 1

52771617

Bovlund Frimenighed 1,2

29659060

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2

59799916

Brandbjerg Højskole 1

58202118

Brande Baptistmenighed 1,2

29908850

Brdr. Jensens Studielegat 3

20857374

Brdr. Krog V. Aarup Fonden 3

10234808

Brenderup Højskole 1

64878719

Brenderup og Omegns Realskole 1

35263144

Bridgefonden 1

31508002

Broderbåndet af 1917, c/o Den Danske Frimurerorden 1

56036717

Brovst Baptistmenighed 1,2

18623072

Brunstad Kristne Menighed, Holstebro 1,2

16717703

Brunstad Kristne Menighed, København 1,2

67105419

Brødremenighedens Danske Mission 1,2

45455319

Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2

34667489

Brøndbyvester Sogns Støtteforening 3

33845510

Brørup-Hallerne 1

37931713

Brøruphus EFterskole 1

32250181

Buddhistisk Samfund 1,2

29682593

Bushistorisk Selskab 1

19012417

Busses Skole 1

81476519

Byens Kirke 1,2

31793025

Byens Valgmenighed 1,2

11608736

Byggefonden for Rudolp Steiner Skoler 1

35119418

Bykirken i Odense 1,2

27123112

Børn & Tro 1,2

28018754

Børn i Afrika 1,2

25300823

Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter 1

36007931

Børne Basket Fonden 1

35202102

Børne Hjernecancer Foreningen 1,2

25627997

Børne og Ungdoms Oase 1,2

35998020

Børne Sagen 1

18403498

Børnecancerfonden 1,2

33969813

Børnefonden 1,2

35913807

BørneLungeFonden 1

55582718

Børnenes Kontor 1

25996518

Børneprojekt Danmark 3

23190419

Børnesagens Fællesråd 1

31715105

Børneulykkesfonden 1,2

29563497

BørnSulter 1,2

45633918

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole 1

45639614

Bøvling Valgmenighed 1,2

35777407

C&C Hjælpeprogrammer 1

30887387

Café Exit 1

26083788

Cafe Hjørnestenen 1,2

35175822

Calvary Mission Church 1,2

12921047

Care Danmark Fonden for Frivillig U-Landsbistand 1,2

29439915

Caritas Danmark 1,2

60656215

Carolineskolen 1

28240430

Center for Politiske Studier (CEPOS) 1,2

28012470

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 1

32041701

Center for Visdom og Medfølelse 1,2

33993692

Centerkirken i Hirtshals 1,2

30759818

Centret for Transcendental Meditation 1

33848048

Chin Baptist Church, Esbjerg (CBC-Esbjerg) 1,2

33836767

Chin Baptist Church, Ringe 1,2

33933185

Chin Bethel Church 1,2

14279504

City Kirken (Taastrup) 1,2

19314278

City Kirken v/Philip Dupont 1,2

70436914

Citykirken Århus 1,2

21314307

Colitis-Crohn Foreningen 1

31679001

CONCITO 1,2

29998248

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1,2

16220809

Copenhagen Community Church 1,2

53060811

Copenhagen International School 1

29086052

Copenhagen Study Centre 1,2

49661517

DanAdopt 1

29874263

Danish Muslim Aid 1,2

58229717

Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab) 1

64050028

Danmarks Akvarium 1,2

11802990

Danmarks Bløderforening 1,2

84720410

Danmarks Filatelist Forbund 1

25801792

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2

25050053

Danmarks Jernbanemuseum 3

15796146

Danmarks Jægerforbund 1

14626344

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2

20615915

Danmarks Lungeforening 1,2

16064696

Danmarks Naturfond 1,2

60804214

Danmarks Naturfredningsforening 1,2

81935319

Danmarks Psoriasis Forening 1,2

30292103

Danmarks Traktormuseum 3

30402219

Danmarks Unge Katolikker (DUK) 1,2

25191501

Danmission 1,2

57661313

Dansk Armeniermission 1,2

17012177

Dansk Balkan Mission 1,2

53551319

Dansk Bibel-Institut 1,2

18203928

Dansk Blindesamfund 1,2

21299014

Dansk Boldspil-Union (DBU) 1

60468818

Dansk Børnefond 1,2

10036348

Dansk Center Vdr Alkoholisme& Afhængighedssygdomme Selvejende Institution 1

30046412

Dansk Dyreværn 3

16049913

Dansk Dyreværn Århus 1,2

19355616

Dansk Dyreværn, Aalborg 3

57415428

Dansk Epilepsiforening 1,2

27020615

Dansk Europamission 1,2

18140691

Dansk Fibromyalgi-Forening 1

20699310

Dansk Flygtningehjælp 1,2

20553413

Dansk Folkehjælp 1,2

13035598

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2

66381617

Dansk Forening for Rosport 1

25708679

Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2

35779809

Dansk Glaukom Forening 3

35779809

Dansk Glaukom Forening 3

55269815

Dansk Handicap Forbund 1,2

44301318

Dansk Handicap Idræts-Forbund 1

31989922

Dansk Islamisk Center 1

53439713

Dansk Jernbane-Klub 1

11881815

Dansk Kennel Klub 1

29733333

Dansk Kherwara-Mission 1,2

63141712

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2

53361919

Dansk Kvindesamfund 1

17040499

Dansk Missionsråd 1,2

35353194

Dansk Nefrologisk Selskab 3

18967006

Dansk Oase 1,2

18355590

Dansk Oftalmologisk Selskab 3

33972628

Dansk Ornitologisk Forening 1,2

20700211

Dansk Røde Kors 1,2

62496517

Dansk Sejlunion 1

20669411

Dansk Skytte Union 1

33308418

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig 3

11428010

Dansk Svæveflyver Union 1

28997507

Dansk Søredningsselskab 1

31704073

Dansk Teltmissions Menighed 1

34640122

Dansk Vegetarforening (DVF) 1

35326529

Dansk Velgørenheds Halvmåne 1

53439012

Dansk Veteranbil Klub 3

27708099

Dansk Vietnamesisk Forening 1

28442548

Danske Baptisters Kvindenetværk 1

27422810

Danske Baptisters Spejderkorps 1

13093113

Danske Døves Landsforbund 1

11641849

Danske Flyveres Fond 3

40011218

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) 1

27150632

Danske Hospitalsklovne 1,2

18724413

Danske Kirkers Råd 1,2

58188917

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det 3

27534570

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2

21903493

Dansk-Indisk Børnehjælp 1,2

89105919

Dansk-Jødisk Venskab 1,2

33545819

DcH-Svendborg 3

28741111

De Døves Menighed i København m.fl. 1

62929219

De grønne pigespejdere 1

34509263

De små glæder 3

11637930

De Små Glæders Legat 3

10910196

Dejbjerglund Efterskole 1

26765730

Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002 1

31484332

Den almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark 1

27354289

Den Armensk-Apostolske Kirke i Danmark 1,2

30770803

Den buddhistiske forening DHAMMAKAYA I DANMARK 1

62572019

Den Danske Diakonissestiftelse 1,2

38087614

Den Danske Israelindsamling 1,2

46047117

Den Danske Israelsmission 1,2

27598145

Den Danske Pattaya-Fond af 2003 1,2

25092414

Den Erhvervsdrivende fond Naturbornholm 1

34123195

Den Etiopiske-Ortodokse Tewahedo Kirke i Danmark 1

26422728

Den Evangeliske Frikirke 1,2

27059112

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark 1,2

29109540

Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1,2

67791819

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen 1,2

32167624

Den Kinesiske Kirke i København (KKiK) 1,2

55876118

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1

28960972

Den Koptisk-Ortodokse Kirke 1,2

29587027

Den Kristne Forsamling 1

30791630

Den Levende Guds Kirke 1

34414300

Den Makedonske Moske Forening Prespa 1

27786901

Den Mandæiske Mandea 1

33631316

Den Ortodokse Kirke i Danmark - Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2

27410642

Den protestantiske Baptistmenighed 1,2

69094813

Den Reformerte Menighed 2

35154590

Den rumænsk ortodokse menighed i Herning 1

36220872

Den Rumænske Ortodokse Menighed i Odense 1,2

32869807

Den Rumænske Ortodokse Menighed i Århus 1,2

29867402

Den Russiske Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) 1,2

68202116

Den Russisk-Ortodokse Alexander Nevsky Kirke 1,2

37318116

Den selvejende institution Brejninggaard Efterskole 1

64723413

Den selvejende institution Filadelfia 1,2

10021936

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland 1

33939434

Den Selvejende institution Hospice Vendsyssel 1,2

30047923

Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3

18010011

Den selvejende institution Løgumkloster Refugium 1,2

29016100

Den selvejende institution NGO Fontana 1,2

34369437

Den selvejende institution Romalt Friskole 1

35172386

Den Selvejende Institution Solhjem 1

10269474

Den Selvejende Institution Summit Lighthouse i Danmark 1,2

86680114

Den selvejende institution Thise Friskole 1

34830010

Den Selvejende Institution Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole 1

18136619

Den selvejende undervisningsinstitution Børkop Højskole 1

12704887

Den selvejendene institution Kunst- og Filosoficentret Solvognen 1

31757320

Den Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriet Danmark 1,2

11577741

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3

32601286

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening - Chua Lieu Quan 1,2

32577199

Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2

31830567

Den Vietnamesiske kulturforening 1

20934506

DepressionsForeningen 1,2

49478518

Design- & Idrætsefterskolen Skamling 1

55798516

Designmuseum Danmark 1

30288343

Det Albanske Trossamfund i Danmark 1

62905115

Det Danske Bibelselskab 1,2

66741710

Det Danske Missionsforbund 1,2

27493416

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted 1,2

33812213

Det Danske Sangselskab 3

46071611

Det Danske Spejderkorps 1,2

19307646

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1

19478297

Det Islamiske Trossamfund på Fyn 1

18227916

Det Jødiske Samfund i Danmark 1,2

11705642

Det Kgl. Vajsenhus' Jubilæumsfond 3

34486018

Det Kongelige Danske Haveselskab 1,2

11656706

Det Kongelige Musikkonservatoriums Fond for Sangere 3

10295203

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2

53438911

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark 1,2

15428376

Det Økologiske Råd 1,2

25975715

Det Økumeniske Studie- & Kontaktcenter 1,2

12656114

Deutsche Evangelische Gemeinde in Malmö und im Südlichen Schweden 1,2

35231528

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) 1,2

17475428

Diakonhøjskolen i Århus 1

31799767

Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2

12125828

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2

69735118

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur 1,2

34752826

DINNødhjælp 1

29946965

Disuzo Marondera Roskilde 1,2

52712513

Djurslands Efterskole 1

26581370

Djurslands Folkehøjskole 1

72478428

Drachmanns Hus på Skagen 3

10731410

Dronninglund Efterskole 1

56490612

Dyrefondet 1

31951860

Dyrenes Alliance 1

21707414

Dyrenes Beskyttelse 1,2

21206296

Dyrenes Venner 1

33317328

Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1

49737017

Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1

30002008

Døves Frikirke 1,2

15815345

Efterskolen Alterna 1

20786213

Egmont H. Petersens Kollegium 1

64037919

EGV-Fonden (Ældre Fonden) 3

19766586

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2

19162613

Elbæk Efterskole 1

11617808

Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missionsforenings Højskole 1

32096050

EMMAUS FONDEN 1

29876738

Enable 1,2

20390980

Endometriose Foreningen 1,2

69356710

Engelsholm Højskole 1

27776647

Engholmlegatet 3

67300114

Esbjerg Havneservice 1

18337231

Esbjerg Kunstmuseum 1

31999057

Ethiopiens Børn 1

28198477

Europe Harvest Center 1,2

20446897

Eva og Henry Frænkels Mindefond 3

30573714

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) 1,2

31566592

Evangeliesalen Den Apostolske Pinsekirke 1,2

15955899

Evangelisk Alliance i Danmark 1

28507291

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund 1,2

57953918

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2

31705347

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2

32568025

Eventure -Foreningen for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande - "Idebutikken" 1

10455537

Experimentarium 1

33979916

Familiehøjskolen Skærgården 1

20667494

Familier med kræftramte børn 1,2

20101377

Farsø Efterskole 1

10214130

Femmøller Efterskole 1

34124663

Filskov Friskole & Børnehave 1

11660533

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3

27476201

First International Baptist Church (FIBC) i Danmark 1,2

12984286

Fjerde Maj Kollegiet På Frederiksberg, Fond 1

31226651

Fjerritslev Frikirke 1,2

37533912

Fjordvang Ungdomsskole 1

33833342

Fodboldskolen 1

26540259

Folkekirkens Dagligstue 3

36980214

Folkekirkens Nødhjælp 1,2

11614841

Fonden Bystævneparkens Venner 3

10305217

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 1

11678645

Fonden Danmarks Flymuseum 1

32939511

Fonden Danske Veteranhjem 1,2

31172969

Fonden DanWatch 1,2

14242686

Fonden for Focolare-bevægelsen Mariastiftelsens Værk 1,2

16081078

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

17555200

Fonden for Randers Regnskov 1

27313566

Fonden for Socialt Ansvar 1,2

34203083

Fonden Fristaden Christiania 1

34909318

Fonden Fængselsmuseet 1

19961486

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 1

32387306

Fonden Mindsteps Videncenter 1,2

29084068

Fonden Mælkevejen 1

72988515

Fonden Mødrehjælpen 1,2

35662464

Fonden Odsherred Zoo Rescue 1

20546271

Fonden Oluf Høst Museet 3

35778497

Fonden Ordo Tempi Dania 1,2

21400572

Fonden Projekt Udenfor 1

33247257

Fonden Sagnlandet Lejre 1

17501682

Fonden Skandinavisk Børnemission (Children's Mission, Denmark) 1,2

25813685

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed 1,2

31957400

Fonden til Støtte for Soldater og pårørende i internationale militære missioner (soldaterlegatet) 1,2

19152502

Fonden Troens Bevis 1,2

31906490

Fondet Kanonbådsskur nr. 3 1

34666237

Football for A New Tomorrow 1

26414520

Forening Evangelist 1,2

42147028

Foreningen af Kristne Friskoler 1

18191288

Foreningen Agape 1,2

27104029

Foreningen Ahlul Bait i Danmark (Imam Ali Islamisk Center) 1

26917425

Foreningen Børnelejren på Langeland 1

31799856

Foreningen Cancerramte Børn 1

76843716

Foreningen Dansk SkoleSkak 1

16867691

Foreningen Danske Døvblinde (Fddb) 1

18276933

Foreningen Det Europæiske Hus 1,2

28232101

Foreningen EuroLife Kirke 1,2

32568025

Foreningen Eventure 1

33026803

Foreningen Fair Dog 1

34779198

Foreningen for Almennyttige Projekter 1

31703247

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig 1,2

32701647

Foreningen Forsamlingshusets Venner 1

89198313

Foreningen Greenpeace Denmark 3

53370616

Foreningen Grønlandske Børn 1,2

61308210

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn 1

31218829

Foreningen Klosterhus 1,2

27999972

Foreningen La Vida 1,2

33234694

Foreningen LittleBigHelp 1,2

33234694

Foreningen LittleBigHelp 1,2

30343344

Foreningen nyt Hesteliv 1

34657556

Foreningen Rosen 1,2

39122715

Foreningen Roskilde Festival 1

34683395

Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha 1,2

21074845

Foreningen Vig Festival 1

32571530

Foreningen Vægterne 1,2

31546982

Foreningen Wonderfestiwall 1

23859319

Foreningen Ørslev Kloster 1

33216750

Foreningen Ådalen Retræte 1,2

51788818

Forlev Friskole 1

31705290

Forn Sidr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1,2

46093828

Forælder Fonden 1

37047325

Fredericia Tyrkisk Moske 1

70770911

Frederikshavn Baptistmenighed 1,2

55559015

Frederikshavn Kirkecenter 1,2

43417312

Frelsens Hær 1,2

31908701

Fremtid og Håb 1,2

35163336

Friends of the Anne Grethe Schools 1

31920930

Frikirkeleder.dk 1,2

37063878

Frikirken BaptistMidt 1,2

13448000

Frikirken En Åben Dør 1,2

42837113

Frikirken Haderslev 1,2

19102785

Frikirken Hillerød 1,2

27777260

Frikirken i Løgstør 1,2

66741915

Frikirken i Aabenraa- Missionsforbundet 1,2

46945018

Frikirken Salem 1,2

21841749

Frikirken Aalborg Øst 1,2

34668337

Frimenigheden Broen 1,2

88756711

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2

36127937

Friskolen Asgaard 1

22167812

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) 1

33891067

From Street to School 1

19210170

Frøslevlejrens Efterskole 1

72402316

Frøstruphave Efterskole 1

10384389

Fugleværnsfonden 1,2

34682445

Fulton Fonden 1

33182767

Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3

34136327

Fyens Valgmenighed 1,2

11591302

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3

32573371

fødevareBanken 1

26820901

Fårevejle Frimenighed 1,2

294915

Gabriel Jens Ferieudflugter 3

34745099

Gadens børn 1

25073592

Gallo Kriserådgivning v/Johannes Nielsen 1,2

31644909

Galten Valgmenighed 1,2

27213308

GAME 1

58247618

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet 1

44179210

Gerlev Idrætshøjskole 1

10021979

Ghana Venskabsgrupperne 1

42061611

Gigtforeningen 1,2

27156126

Gigtforeningen for Morbus Bechterew 3

30145348

GirlTalk.dk 1

75318219

Givskud Zoo 1,2

14220712

Gjellerup Valgmenighed 1,2

13318840

Glamsdalens Idrætsefterskole 1

29072183

Gospel Church International 1,2

32370756

Gospel Outreach 1,2

36155671

Gospelfællesskabet Bornholm 1,2

74303528

Gotvedskolen 1

32376096

Greater Love 1,2

15503009

Greve Frikirke, Church of the Nazarene International 1,2

60187215

Grundtvig Højskole Frederiksborg 1

56852417

Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Samfund 1

55744114

Grænseforeningen 1

19891275

Græsted Frikirke 1,2

36610611

Gudenaadalens Efterskole 1

33797990

Gurdwara Copenhagen 1,2

14940731

Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg 1

79348619

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

19596915

Handelshøjskolen i København 3

16994294

Handelsungdommens uddannelsesfond 3

12544944

Handicapcentret Kronjylland 1

10688302

Handicappede børns ferier 1

31722284

Handicapportalens Støtteforening 3

30325109

Hanstholm-Thisted Efterløns- og Pensionistklub 1

30473221

Havrebjerg Valgmenighed 2

31379857

Havredal Praktiske Landbrugsskole 1

16740411

Hedegård Friskole 1

89720516

Hedemølle Efterskole 1

32410820

Hedensted Valgmenighed 1,2

65307316

Heerup Museum 3

18691000

Helgenæs Naturefterskole 1

30814649

Hellig Kors Klosters Fond 1

33697198

Help Every Day 1,2

85896318

Herlufsholm Skole og Gods 1

11682073

Herlufsholm-Fonden 3

34632014

Herning Bykirke 1,2

27166148

Herning Frikirke 1,2

32624952

Herning Kirkes Drengekors Fond 1

24669416

Herning Valgmenighed 1,2

11650244

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" 1

34748446

Hillsong Church Copenhagen 1,2

32486193

Himalayan Project 1

83581011

Himmelekspressens Komitès Fond 3

14938435

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 1

25185927

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center 1

17232932

HjerneSagen 1,2

12259670

Hjerneskadeforeningen 1,2

10394228

Hjerteforeningen 1,2

27983995

Hjerteforeningens Børnefond 1,2

16304042

Hjortespring Golfklub 1

45182312

Hjørring Baptistkirke 1,2

36969016

Hjørring Private Realskole 1

36233842

Holbæk Fonden 1

30227085

Holstebro Oasekirke 1,2

21596515

Holstebro Valgmenighed 1,2

33993684

Holy Spirit Missionary Church 1,2

19185214

Horsens Pinsekirke 1,2

32692702

Horsens Valgmenighed 1,2

33653786

Horton Hovedpineforening 1

28829477

Hospice Forum Danmark 1,2

29045550

Hospice Fyn, Vangelystkontoen 3

28944381

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3

29115974

Hospicefonden Danmark 2

28367201

HospiceSønderjylland 1

12459475

Hou Maritime Idrætsefterskole 1

36049081

Human Practice Foundation 1

33854536

Humanistisk Samfund 1

62225017

Højby Friskole 1

39262819

Højskolen Snoghøj 1

15756349

Højskolen Østersøen 1

61032312

Høreforeningen 1,2

26007216

Høve Valgmenighed 1,2

88136411

Ibis 1,2

29815607

Idræts- og Kultur Fonden Sydvest 1

31379415

Idrætshøjskolen Bosei 1

16344540

Idrætsskolerne Ikast 1

86327015

Impacht Church 1,2

65219328

Indenlandsk Sømandsmission 1,2

11645348

Inge Sørensens Kattehjems Fond 1

27992285

Ingeniører uden Grænser 1,2

21659509

Institutionen San Cataldo 3

30328361

International Aid Services 1,2

26744105

International Christian Community ( ICC) 1,2

26966019

International City Baptist Church 1,2

17466372

International Harvest Christian Center 1,2

30865219

International Medical Cooperation Committee 1

31952182

International School Ikast-Brande 1

34391548

IOF Skoleforening 3

32516319

Islamic Center Jafferia 1,2

33323212

Islamisk Forum 1,2

21670995

Islamisk kultur- og undervisningscenter i Danmark (Dikev Fonden) 1

25909429

Israelsmissionens Unge 1

27660568

JDRF-Fonden for Diabetesforskning 1,2

76055211

Jehovas Vidners Rigssalsforening - Danmark 1,2

30334671

Jesu Hjerte Menighed 1,2

19053393

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark 1,2

Jugend Musikfond, Nordschleswig 3

35555153

Julehjaelpen.dk 1

38883410

Julemærkefonden 1,2

32471811

Jyske Musikkonservatorium, Det 3

14915508

Karen Blixen Museet 1

11681190

Karma Kadjy Skolen for Diamantvejsbuddhisme 1

29726140

Karmapa Trust 1,2

43481010

Karmelkirken 1,2

16278246

Kattegatcentrets Driftsfond 1

48380719

Kbh's Valgmenighed 1,2

32043542

KEMBUJEH SCHOOL FRIENDS 1

60495912

Kerteminde Efterskole 1

49649118

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2

27093612

KFUKs Sociale Arbejde 1,2

62614617

KFUM og KFUK i Danmark 1,2

40248919

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 1,2

55585512

KFUMs Soldatermission i Danmark 1,2

55153418

KFUM-Spejderne i Danmark 1

11705642

Kgl. Vajsenhus, Det 3

33972091

Khatamul Anbia Forening 1,2

29068704

Kirkecenter Livets Kilde 1,2

11977391

Kirkefondet 1,2

65219115

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2

46415957

Kirkeligt Centrum 1

88558316

Kirken CONNECT 1,2

82883711

Kirkens Korshær 1,2

27582435

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2

13738610

Kiropraktik og sundhed 1

30103368

Kirsten og Hans Rasmussens Legat (fond) 3

30647149

KIU - Patientforening Kræft I Underlivet 1,2

27544819

Kjellerup & Omegns Valgmenighed 1,2

78415118

Kkl - Det Jødiske Nationalfond 1

37896314

KLF, Kirke & Medier 1,2

11038719

Klim Valgmenighed 1,2

33393873

Klimafonden 1,2

34018618

Kløvermarkskirken Holbæk Baptistmenighed, 1,2

15746513

Kofoeds Skole 1,2

27102409

Kolding Valgmenighed 1,2

26908264

Kontaktcenter Klippen 1

15275413

Kopenhagen Furs Velgørenhedsforening 1

34994919

Kornmod Realskole 1

29951519

Korskirkens Baptistmenighed 1,2

15815000

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark 1,2

35422595

KRISHNAHUSET (ISKCON, AARHUS) 1

19136949

Kristelig Handicapforening 1,2

27746055

Kristelig Lutheransk Trossamfund 1,2

20584696

Kristelig Lægeforening 1,2

58986917

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1

51027116

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2

18210851

Kristeligt Studenter-Settlement 1

18303140

Kristensamfundet i Danmark 1,2

47387868

Kristent Centrum 1,2

31800188

Kristent Fællesskab Odense 1,2

29873526

Kristent Medie Netværk 1

21522945

Kristent Pædagogisk Institut 1,2

20843012

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2

15063610

Kronborgvejens Kirkecenter, Missionsforbundet 1,2

25605594

Kronjyllands Frimenighed 1,2

55629013

Kræftens Bekæmpelse 1,2

17420291

Kræftforeningen Tidslerne 1

34652554

Kulturcenter Vest Islamisk 1

47218268

KUNSTEN, Museum of Modern Art, Aalborg 1

56592210

Kunsthøjskolen på Holbæk Slots Ladegård 1

77622616

Kunsthøjskolen på Ærø 1

89030811

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2

83767510

Kvindernes U-landsudvalg -KULU 1

20741236

København Vineyard 1,2

26815509

Københavnerkirken 1,2

13375097

Københavns Bibeltrænings Center 1,2

19133850

Københavns Bymuseum 3

19600084

Københavns Frimenighed 1,2

30425162

Københavns Højskoleforening Vartov 3

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer 3

32921264

Københavns Moske 1,2

31703220

Københavns Mødelokaleforening 1,2

40751017

Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2

36079010

Købstadsmuseet Den Gamle By 1

17083082

Landsbyfonden 1

48612016

Landsforen T Bek af Cystisk Fibrose 1,2

16881171

Landsforening mod spiseforstyrrelser 1,2

25855116

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2

84414913

Landsforeningen Autisme 1,2

16800074

Landsforeningen Bedre Psykiatri 1

25318382

Landsforeningen Børns Voksenvenner 1

29646503

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2

88615913

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1

20078634

Landsforeningen For Marfan Syndrom 1,2

35019685

Landsforeningen for Tyrkiske Foreninger 1

19887588

Landsforeningen for Økosamfund 1

33764510

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1

55748810

Landsforeningen Lev 1,2

56776915

Landsforeningen Lænken 3

14738045

Landsforeningen Praktisk Økologi 1

31705444

Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2

27119719

Landsforeningen Sind 1,2

16020648

Landsforeningen Spædbarnsdød 1

10634792

Landsorganisationen Børns Vilkår 1,2

16921289

Landsorganisationen KRIS 1

34632901

Lemvig Bykirke 1,2

11039928

Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2

60285918

Levring Efterskole 1

23072513

LGBT Danmark 1

31705525

Liberal Katolsk Kirke i Danmark 1,2

26378028

Limfjordsmuseet 1

28637314

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark 1,2

27292518

Liselundfonden 1

29737908

Livsstilhøjskolen Gudun 1

69289916

Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune 3

21358010

Louisiana - Museum for Moderne kunst 3

34552576

Louisiana Museum of Modern Art 1

61917810

Lunderskov Efterskole 1

33925433

Luthersk Mission Nordsjællands Afdeling 1

43899414

Luthersk Missions Højskole 1

11617808

Luthersk Missions Højskoles Elevfond 3

27578144

Luthersk Missions Ungdom 1

17455419

Luthersk Missionsforening 1,2

64201115

Luthersk Missionsforening Kbh Afd 1,2

30742427

Luthersk Missionsforening Lolland-Falster Afdeling 1,2

31703239

Luthersk Missionsforening Vestjylland 1

32225071

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling 1

31704030

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling 1

31737176

Luthersk Missionsforenings afdeling Sønderjylland-Fyn 1

42889016

Lyngby Baptistmenighed 1,2

19295532

Lyngs Idrætsefterskole 1

11577806

Lægeforeningens Forskningsfond 3

17010077

Læger Uden Grænsers Fond 1,2

54034512

Lærernes Missions Forening 1,2

17984519

Løgumkloster Højskole 3

34440417

Løkkefonden 1

34540535

Madina-tul-Ilm Education Center 1

26960959

Make A Wish Ønskefonden Danmark 1,2

60697612

Mariagerfjord Frikirke 1,2

26694450

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3

35388753

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2

20033878

Martinus Ideal Fonden 3

20033878

Martinus Idealfond 1

29996148

Masangas Venner 1

34640092

Maternity Worldwide Fonden 1

86843528

Mejlby Efterskole 1

18243717

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2

42075612

Mellerup Fri- og Efterskole 1

23708817

Mellerup Valgmenighed 1,2

34661553

Menigheden Rangjung Yeshe Sangha 1,2

15500301

Menighedsfakultetet i Danmark 1,2

33288379

Mercy Outreach Denmark 1

34668361

Mercy Ships - Danmark 1,2

21418870

Merkurfonden 1,2

61692711

Metodistkirken i Danmark 1,2

53276318

Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) 1,2

52025214

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2

25277910

Migræne og Hovedpineforeningen 1

27171212

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde 3

27171133

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster 3

29489491

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussens Falster (fond) 3

14933999

Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK) 1,2

34027609

MinVenKatten 1

27078434

Miron Elenora Christensens Fond 3

34557144

Misbrugsportalen 1

44132818

Mission Afrika 1,2

30026144

Mission Aviation Fellowship Danmark 1,2

31703263

Mission Danmark 1,2

14723692

Mission Øst 1,2

35852965

Missionaires of Charity 3

80968515

Missionen blandt Hjemløse 1

56170219

Missionsfonden af 4.5.1964 1,2

35276319

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) 1,2

39881012

Moesgård Museum 1

13494517

Morsø Frimenighed 1,2

64509918

MS Museet for Søfart 1

36314133

Museumsforeningen Fanø Bads Venner 1

32034063 Musik i Lejet 1

41367857

Musikforeningen Mosstock 1

41628014

Muskelsvindfonden 1

22139118

Nationalmuseet 3

34668310

Nepal 2010 1,2

19594939

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis 1

28004923

Netværkskirken Metropol 1,2

25085396

New Life Outreach 1,2

21353736

Nexø Frikirke 1,2

27025153

Nexø Kristne Skatecenter 1

12235607

Nibe Festival 1

47340810

NOAH, Den selvejende institution 1,2

68250315

Nordborg Slots Efterskole 1

70546310

Norddjurslands Valgmenighed 1,2

16778400

Nordfyns Folkehøjskole 1

33969708

Nordjylland Chin Church 1,2

40968210

Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt 1

17424475

Nordjysk Humanitærhjælp, c/o Jens Chr. Niss 1

84562718

Nord-Samsø Efterskole 1

31116511

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2

30950933

Nordsjællands Jernbaneklub 1

31548527

Nordsjællands Valgmenighed 1,2

72989228

Nordsøen Oceanarium 1

82388117

Norea Radio Danmark 1,2

34663432

Norske Forening av 1863, Den 3

31683688

Nyapostolsk Kirke i Danmark 1,2

59264710

Nyreforeningen 1,2

16641197

Nyreforeningens Forskningsfond 3

26753775

NYT LIV 1,2

60203911

Næstved Bykirke 1,2

17543407

OAC Danmark - Friluftsmissionen 1,2

20930942

OCD-foreningen 1

11915616

Odd Fellow Fonden 3

19086291

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 3

21457434

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3

17482300

Odder Frimenighed 1,2

59784528

Odder Højskole 1

13680515

Odder Valgmenighed 1,2

37768715

Odense Baptistmenighed 1,2

61474315

Odense Valgmenighed 1,2

34426244

Odense Vineyard 1,2

12610572

Odense Zoologiske Have 1

34561249

Oikosfonden 1

14268235

OK-Fonden 3

19793192

Ollerup Efterskole 1

11451772

Operation Mission 1,2

29560366

Oplev Jesus 1,2

36995947

Orangutang Fonden 1,2

11863418

Ordet og Israel 1,2

27884954

OrkesterEfterskolen 1

14791418

Osted Valgmenighed 1,2

16156345

Osteoporoseforeningen 1

34454019

Oure Friskole 1

36174951

OvaCure 1,2

11630405

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat 3

59174916

P. Carl Petersens Kollegium 1

76294410

Parkinsonforeningen 1,2

21438871

Patientforeningen DBO 1

34438781

Periamma 1

65240017

Peterskolen 1

29281122

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2

81414211

Pindstrup Centret 1

27315135

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2

20423390

Pinsekirken Amager 1,2

40816917

Pinsekirken Bornholm 1,2

36202513

PinseKirken Esbjerg 1,2

34827613

Pinsekirken i Vejle 1,2

57933828

Pinsekirken i Ålborg 1,2

67811011

Pinsekirken Korsør 1,2

16829110

Pinsekirken København 1,2

26965926

Pinsekirken Nyt Håb 1,2

42023728

Pinsekirken Randers 1,2

46698711

Pinsekirken, Holstebro 1,2

70019612

Pinsemenigheden Elim 1,2

15531584

Pinsevækkelsens Efterskole Frydensberg 1

20356731

Plan International Danmark 1,2

35778985

Plastic Change 1

34990077

Play31 Danmark 1

29261083

PowerKirken 1,2

51910710

Prins Henriks Skole (Lycée Francais de Copenhaque) 1

34554293

Projekt Hjemløs 1,2

15448601

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp 1,2

17709437

Projekt ØST Skt Petersborg 1,2

70017911

Projekt: KIRKE 1,2

63972118

Promissio 1,2

28876343

PROPA prostatacancer Patientforeningen 1,2

19174883

Psykiatrifonden 1,2

63457817

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2

12917902

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Sygehus, Onkologisk afdeling 3

19935434

Randers Frimenighed 1,2

29672628

RE:GEN 1,2

62044128

Rebild Efterskole 1

63407216

Red Barnet 1,2

27336604

Red Barnet Ungdom 1

29076502

Red Orangutangen 1,2

11560636

Redningsteknisk Samling, Fonden 3

31856493

Refugees United Fonden 1

11600441

Refugiefonden, Løgumkloster 3

11726208

Refugiets Venner 3

34684413

Rescue Team Danmark 1

17859994

RETTEN TIL LIV 1,2

10734312

Ribe Kunstmuseum 1

27569102

Ringsted Frikirke 1,2

19379981

Ronald McDonald Børnefond 1

59417428

Roskilde Baptistkirke 1,2

14772316

Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse 1

32640869

Roskilde Kulturforening 1

11637744

Rotary Danmarks Hjælpefond 1,2

34720312

Rude Strand Seniorhøjskole 1

26004918

Rudehøj Efterskole 1

58333816

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen 1

45942619

Rudolf Steiner Skolen i Århus 3

17844342

Rumæniensprojektet af 1992 1,2

25958829

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1

22934511

Ryslinge Frimenighed 1,2

42285919

Ryslinge Høj- og Efterskole 1

57101512

Ryslinge Valgmenighed 1,2

67050010

Rødding Frimenighed 1,2

67034228

Rødding Højskole 1

17040928

Røde Kors Hjemmet i Løgstør 3

24509915

Rønde Højskole og Efterskole 1

52520312

Rønshoved Højskole 1

62446013

Rørvig Folkehøjskole 1

35782699

S/I B93s Skole og Idrætsakademi 1

37315419

Salling Efterskole 1

28240392

Salt and Light 1,2

17877984

Samsø Festival Forening 1

13063117

Samvirkende Menighedsplejer 1,2

25361547

Sankt Lioba Kloster 1,2

29669287

Sankt Vincent Grupperne 1,2

30140834

Saralystkirken, Det Danske Missionsforbund, Guds Menighed, KBF Global Care 1,2

26662117

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter 1,2

10367816

Scleroseforeningen 1,2

18650142

Sct Maria Hospice Center 1

58601519

Sct. Albani Skole 1

69091814

Sct. Knuds Skole 1

17758640

Sdr. Bork Nødhjælp, c/o Sonja Laugesen 1,2

28871996

Sdr. Feldings Efterskole 1

58850713

Sdr. Nærå Valgmenighed 2

56611215

Sejergaardsskolen 1

34012849

Selimiye Stiftelsen 1

17505718

Selskabet Lysglimt 1

37051888

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke - Fonden af 2014 1

12896638

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 1,2

58185728

Sex & Samfund 1,2

28403240

Shir Hatzafon 1,2

16283142

Shri Ram Chandra Mission 1

17318500

Silkeborg Oasekirke 1,2

39681528

Sindal Baptistmenighed 1,2

66740013

Siri Guru Singh Sabha Copenhagen 1

59452517

Sjølundkirken Næstved 1,2

15865628

Skagens Museum 1,2

18202697

Skals - højskolen for design og håndarbejde 1

19895319

Skanderup Efterskole 1

12526016

Skanderup Valgmenighed 1,2

29585881

Skjern Bykirke 1,2

54354258

Skovlunde Frikirke 1,2

10534216

Skuespillerforeningen af 1879 1

61958118

Skyum Idrætsefterskole 1

56438416

Sofiefonden 3

18870347

Somalisk Familieforening 1

25591186

Soransk Samfunds Boligfond 3

34628858

SOS Gambia 1

25825012

SOS-Børnebyerne, Danmark 1,2

20248815

Spastikerforeningen 1,2

18426811

Spedalskhedsmissionen 1,2

34375143

Sportscar Events Almennyttige Fond 1,2

30903323

Sportstar College Ikast-Brande Fonden 1

16861359

Sporvejshistorisk Selskab 1

35728376

Sri Arthanareeswar Hindu Temple 1,2

20054387

St. Alban`s Church, Copenhagen 1,2

17975714

St. Petri Menighedsråd 1

20493887

Stairway Danmark 1

44752719

Stevns Valgmenighed 1,2

26458242

STH-Servicehunde til Handicappede 1

30876164

Stiftelsen Georg Stages Minde 1

26492084

Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond 3

20904046

Strandkirkefællesskabet 1,2

58389617

Strandvejskirken 1,2

25872428

StruerSkolen - Læring og Livsstil 1

19017389

STS International Solidarity 1,2

12627688

Studentergården 1

11873103

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1

33115075

Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1,2

Støtteforeningen for Skive Sygehus 3

35422811

Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust 1,2

36319518

Støtteforeningen Hillerslev Midtpunkt 1

32595057

Støtteforeningen Hospice Sydfyn 1

32183964

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 1

36346523

Støttekredsen for Naturfriskolen Nordmors 1

22712012

Sundeved Efterskole 1

30012380

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 1,2

29732884

Svanevig Hospice 3

11326986

Svendborg Baptistmenighed 1,2

34660212

Svendborg Håndboldklub 3

40511210

Svendborg Menighedscenter 1,2

55256616

Svenska Gustafskyrkan 1,2

32858147

SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1

27473822

Sydbornholms Privatskole 1

51982010

Sydøstsjællands Idrætsefterskole 1

11924913

Syvende Dags Adventistkirken Danmark 1,2

40812318

Sæby Baptistmenighed 1,2

49204418

Sædding Efterskole 1

31736390

Søhøjlandets Kirke 1,2

11747086

Sølund Musik Festival 1

43237314

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3

34540381

Sønderborg og Omegns Kattelaug 1

11611230

Sønderjydsk Hjælpefond 3

75420854

Sønderskovhjemmet 1

11578403

Søndervangs Boligfond 3

11726178

Søster og Verner Lipperts Fond 3

35194398

Taiba 1

27552765

Tandsundhed Uden Grænser (TUG)/Dental Health Without Borders (DHWB) 1

31705193

tanzibarn.dk 1,2

31408261

Tarab Institute International 1,2

29494622

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya 1,2

35342532

Teach First Danmark 1

29076553

Terre des Hommes, Danmark 1,2

41979216

Testrup Højskole 1

10142180

Th. Langs Skole 1

33404506

The church of pentecost 1,2

33566247

The Gospel Fellowship 1,2

30213734

The International Church of Copenhagen 1,2

31705312

The River of Life 1,2

43058916

Thorsted Frimenighed 1,2

31733650

Thy Rock 1

21987883

Tibet Charity (+ Tibet Charity Trade) 1,2

34785449

Time To Help 1

32578101

Tove Birthe Jensens Mindelegat 3

32060145

Trapholtfonden 3

33985339

Trianglen 1

34448949

Triumphant Family International -Copenhagen 1,2

15933577

Troens Ord 1,2

34661421

Trossamfundet Saiva Tamil Kultur & Informationscenter 1

34540489

Trygfondens Familiehus 1,2

27931111

Trængstrup Frimenighed 1,2

17494694

Tværkulturelt Center 1,2

34025983

Tyrkisk Kultur Forening (TKF) 1

30231678

Tyrkisk Kultur Forening 1,2

21538612

Tysk Reformert Kirke 1

31683246

Tænketanken Cevea 1

17389211

Tølløse Baptistmenighed 1,2

59575511

Tømmerup Fri- og Efterskole 1

10691028

Tønder Frikirke 1,2

11676545

Tåstrup Menighedshus 1

21053937

U.C.B. (Radioforeningen af 1995) 1

59576410

Ubberup Højskole 1

51885511

Ubberup Valgmenighed 1,2

28232160

Uhre Friskole 1

U-Landsforeningen Svalerne 3

32725945

U-landsnyt.dk 1

77823115

Ungdom Med Opgave 1,2

28250479

Ungdommens Røde Kors 1

23190419

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg 3

29352364

Unge for Menneskerettigheder 1

36973528

Unicef Danmark 1,2

20372303

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 1,2

30322126

United World Colleges Danmark 1

12510020

UNITED Øresundskyrkan Malmö 1,2

25951018

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 1,2

16792810

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2

36146125

Valgmenigheden Church of Love 1,2

68915716

Vallekilde Valgmenighed 1,2

37232718

Vandel Efterskole 1

65242710

Vanførefonden 3

28998619

Vanløse Frikirke 1,2

62647728

Vartov Valgmenighed 1,2

15888792

Vedersø Idrætsefterskole 1

83209313

VedvarendeEnergi 1,2

36850728

Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole 1

32704549

Vejle Oasekirke 1,2

17257579

Vejstrup Valgmenighed 1,2

33238606

Velfærdsdirektoriet under Den Danske Frimurerorden 1

33628307

Velfærdsfonden 1

33549946

Venner til Rønhede-centret 1

25048091

Ventilen Danmark 1

19155374

Venø Efterskole 1

12186495

Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2

32871240

Verdens Børns Velfærdsorganisation 1

78920610

Verdens Skove 1,2

72470915

Vesterbølle Efterskole 1

85031619

Vesterkirken i Stenum 1,2

22254014

Vestermarkskirken 1,2

68691451

Vestjyllands Højskole 1

85637428

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2

27853528

Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1

57240210

Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole 1

27633994

Vineyard Roskilde 1,2

33789955

Viomis 1

30037677

Viva Danmark 1,2

54456115

Vodskov Baptistkirken v/Henning Olesen 1,2

17265474

Voldhøj Valgmenighed 1,2

64804928

Vraa Baptistkirke 1,2

64780417

Vrå Højskole 1

13251118

Vrå Valgmenighed 1,2

18600447

Væksthøjskolen 1

31799805

Watpa Copenhagen 1

21246816

Wizo i Danmark 1

26397448

World Animal Protection Danmark 1,2

26561779

World Diabetes Foundation 1,2

40781218

WWF Verdensnaturfonden 1,2

20270802

Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2

37704512

Xpect Pinsekirken Herning 1,2

82688919

Youth for Christ - Danmark 1,2

91631555

Y's Men International Region Danmark 1

17638289

Zeppelin- og Garnisons Museum Tønder 3

30019792

Zion Temple Celebration Center København 1,2

32760546

Zion Vækkelses Center 1,2

40482512

Zoologisk Have i København 1,2

10625408

Ældre Sagen, Landsforeningen 1

11687989

Øjenfonden 3

69838316

Øjenforeningen Værn om Synet 1

26101808

Ølgod Menighedscenter 1,2

26095077

Ølgod Valgmenighed 1,2

35173285

Øsal Ling - "Lysets Have" 1

25346750

Østens Assyriske Kirke 1,2

29649405

Østerskov Efterskole 1

34905517

Østervrå Baptistmenighed 1,2

21250619

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2

17462903

Åbenkirke 1,2

20503270

Åbne Døre 1,2

30205596

Aage V. Jensen Naturfond 1,2

68004713

Ågård Efterskole 1

11035612

Ågård Frimenighed 1,2

17804189

Aalborg Menigheds Center 1,2

98300457

Aalborg Sportshøjskole 1

28192444

Aalborg Valgmenighed 1,2

46983254

Aalborg Zoologiske Have 1

46014812

Århus Baptistmenighed 1,2

34775265

Aarhus Blótlaug c/o Ole Bang Pedersen 1

32595103

Århus Bykirke 1,2

11717594

Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13.April 1983 1

14111638

Århus Valgmenighed 1,2

14571337

Aars Frikirke 1,2