Fremstiller eller sælger du følgende varer engros, eller indfører du dem fra udlandet til brug i din virksomhed, skal du måske registreres og betale punktafgift.

 • Batterier (lukkede NiCd-batterier), bærbare batterier og akkumulatorer 
 • Bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • Bæreposer
 • CFC, HFC, PFC og SF6 (drivhusgasser)
 • Chokolade- og sukkervarer
 • Cigarer, cerutter og cigarillos
 • Cigaretpapir, skrå og snus
 • Cigaretter og røgtobak
 • Dæk til motorkøretøjer
 • Elektricitet
 • Emballager til visse varer
 • Engangsservice (bestik, tallerkener, krus og lignende)
 • Gas (LPG og naturgas)
 • Glødelamper (el-pærer og lignende) samt sikringer
 • Kaffe og te
 • Karburatorvæske
 • Konsum-is
 • Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks mv.)
 • Kvælstof i gødning
 • Mandler, nødder, kerner mv.
 • Mineralolieprodukter (benzin, dieselolie, fuelolie m.m.)
 • Mineralvand (sodavand og lignende)
 • Opløsningsmidler, klorerede
 • Pvc og ftalater (blødgøringsmidler)
 • Pvc-folie
 • Sand, sten, grus mv.
 • Spiritus
 • Vin og frugtvin
 • Vækstfremmere og antibiotika
 • Øl

Handler du med biler eller motorcykler, kan du desuden have en økonomisk interesse i at blive registreret.

Vil du have en detaljeret beskrivelse af, hvilke varer der skal betales punktafgift af, kan du læse mere i Punktafgiftsvejledningen og i vejledningen Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet.