Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8A og/eller § 12, stk. 3

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
03.068
Formål med og beskrivelse af blanketten

Foreninger, fonde, religiøse samfund, institutioner mv. der søger om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3.

Blanketten indsendes til:

SKAT
Juridisk Administration
Munch Petersens Vej 8
3700 Rønne

Telefon 72 22 18 18

Pdf-udgave

Hent blanket 03.068

Link til bekendtgørelsen

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.