Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort 24. oktober 2017 - 21. januar 2018Dato f.off.OverskriftEmneType
18-01-18Lovændring vedr. afgift af elektricitet – afskaffelse af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg, herunder solcelleanlægGenerelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
18-01-18Nye TariferingsforordningerErhvervsmæssig import + TariferingNyhedsbrev til virksomheder
16-01-18Status på reviderede EoL (Exchange of Letter) mellem EU, Norge og Schweiz for GSP ordningenOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
16-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-01-18Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2019KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
11-01-18Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2018Kontingenter + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-01-18eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
10-01-18eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
08-01-18Ukraine er ikke længere en del af GSP ordningenOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
04-01-18Beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet for forsendelsesprocedurenForsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
22-12-17Godkendt frembydelsessted – Præcisering af proceduren når varer til eksport er omfattet af eksporttilladelseGrænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
22-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-12-172017 Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
22-12-17Lov L 109 om ændring af afgifter på nødder, te og alkoholsodavandIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
20-12-17Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøjMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
20-12-17Ansøgning om godtgørelse af afgift på dækning (nødder), råstof (nødder), masser (nødder), alkoholsodavand og teØl, vin, spiritus og mineralvand + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Generelt om punktafgifterBlanket
20-12-17Bilpakken - spørgsmål/svarMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
19-12-17Ansøgning om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (TST) – MIG/MIOErhvervsmæssig import + IT-løsninger for toldBlanket
19-12-17Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2017eKapitalSystemvejledning
18-12-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2017Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
14-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Trade Help Desk - informationsmateriale - oprindelseOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
05-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-12-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 59. session)Told - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17EU-Canada aftalen (CETA) – oprindelseserklæring – præcisering af fodnote 3OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-11-17Udførsel af varer - udenlandske eksportører (registreret inden for EU)Eksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
23-11-17Ændring af mailordning vedr. MIO og MIGErhvervsmæssig import + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
23-11-17Indberetningsvejledning om Prioritetslån års-ultimo 2017eKapitalSystemvejledning
23-11-17Indberetningsvejledning om Pantebreve års-ultimo 2017eKapitalSystemvejledning
23-11-17Indberetningsvejledning om Udlån års-ultimo 2017eKapitalSystemvejledning
23-11-17Indberetningsvejledning om Indlån 2017eKapitalSystemvejledning
22-11-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-11-17Ændring til Motorregistret: Virksomheder kan foretage privat ejer- og brugerskifteMotor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
21-11-17Registreringsafgiftsatser mv.Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
21-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-11-17Bilpakken er vedtagetMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
16-11-17Nu kan I anmode digitalt om betalingserklæringerTastSelv og andre IT-løsninger for skatNyhedsbrev til virksomheder
13-11-17Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
10-11-172017 - Indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelser (CPS)IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
10-11-172017 - Indkomståret - Edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskassePensionsafkastbeskatning (PAL) + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig import + TariferingNyhedsbrev til virksomheder
09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-11-17Niveaulister til værdisættelse af motorkøretøjer - Suspenderede listerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-11-17Niveaulister til værdisættelse af motorkøretøjer - Ajourføres IKKE pr. 8. November 2017Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-11-17Kombinerede nomenklatur (KN) for 2018Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-11-17Reminder - Registrering i REX systemet skal ske inden 31. december 2017 (EU-Canada aftalen og GSP ordningen)OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
31-10-17Tilkendegivelse om land for land-rapportering / Country-by-Country Reporting NotificationVirksomheder + Information og vejledning af private og virksomhederBlanket
30-10-17SKAT vurderer fremover, om eksportkøretøjer under 10 år skal til udvidet registreringssynMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
30-10-17eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
27-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-10-17Mulighed for indsigelse til ansøgninger om suspension/kontingentKontingenter + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-10-17Varsling af ændring i Motorregistret: Nyt synsresultatMotor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
24-10-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-10-17eIndkomst: Vejledning til pc-programmet eIndkomstindberetningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Angivelse og betalingSystemvejledning