Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i marts (01-03-2017 - 27-03-2017)
martsDato f.off.OverskriftEmneType
24-03-17Arbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrøntUdenlandsk arbejdskraftAfgørelse
24-03-17Genoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidragFradrag og afskrivningerAfgørelse
24-03-17Tax scheme for foreign researchers and highly-paid employeesFradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk arbejdskraftGuide for individuals
24-03-17Fastsættelse af fradrag for forbedringer - KlageberettigelseFradrag og afskrivningerAfgørelse
24-03-17Fradrag for tab på renteindtægterFradrag og afskrivningerAfgørelse
24-03-17Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdomStrafDom
24-03-17Straf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over kontiStrafDom
23-03-17Affaldsvarmeafgift - ét eller to anlægMiljøafgifterDom
23-03-17Straf – prøvesag – transfer pricing dokumentationStrafDom
23-03-17SKAT suspenderer pligten til indberetning af første kvartals renterNår man ønsker vejledning eller information + eKapitalNyhedsbrev til virksomheder
22-03-17Ejendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighedernePersonlig indkomstDom
22-03-17Tinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrevTinglysningsafgiftBindende svar
22-03-17Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontorSelskabsbeskatningBindende svar
22-03-17Straf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhedStrafDom
21-03-17Tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiverTinglysningsafgiftBindende svar
20-03-17Ej skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indholdFradragDom
20-03-17Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejderePersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraftVejledning til borgere
20-03-17Fradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vejEjendomsvurderingDom
20-03-17Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivendeIndeholdelses- og registreringspligtDom
20-03-17Genoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældetAndet om momsDom
20-03-17Skattepligt af gevinst - handel med pantebrevAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
17-03-17Orientering om bekendtgørelse om toldbehandling - for API og PNR oplysningerGrænsekontrol - samfundsbeskyttelse + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
17-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-03-17Fri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelsePersonlig indkomstDom
17-03-17Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregelPersonlig indkomstDom
17-03-17Betalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbyttePersonlig indkomstDom
17-03-17Straffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaverStrafDom
16-03-17Skattefrit afkald på regresfordringSelskabsbeskatningBindende svar
16-03-17Tax Assessment Notice 2016 (full tax liability)Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
16-03-17Værdiansættelse af anparter ved fraflytningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
16-03-17Hovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendomPersonlig indkomstDom
16-03-17Næringsdrivende med køb/salg af fast ejendomAfskrivninger og fradragBindende svar
15-03-17Godkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 CFradrag og afskrivningerBindende svar
15-03-17Ekstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændighederForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
14-03-17Steuerbescheid 2016 (beschränkt steuerpflichtig)Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
14-03-17Steuerbescheid 2016 (unbeschränkt steuerpflichtig)Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
14-03-17Servicebrief (Beschränkt steuerpflichtig)Personlig indkomst + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
14-03-17Anmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SRSelskabsbeskatningAfgørelse
14-03-17Skattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskudSelskabsbeskatningBindende svar
14-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-03-17Fratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
13-03-17Skattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelsePersonlig indkomstBindende svar
13-03-17Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiverenPersonlig indkomstBindende svar
13-03-17Honorar fra ejendomsinvesteringsselskaberMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
13-03-17Koncession - servicestationerAndet om momsBindende svar
13-03-17Transport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 bVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
13-03-17Spørgsmål vedrørende TP-korrektion.Transfer pricingAfgørelse
13-03-1704.031 - Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtigeVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBlanket
10-03-17Se årsopgørelsen 2016 allerede nuForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberPressenyhed
10-03-17Adgangen til TastSelv åbnet op igenForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberPressenyhed
10-03-17Kommanditist - opgørelse af fradragskontoFradrag og afskrivningerDom
10-03-17Udenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entrepriseUdenlandsk arbejdskraftAfgørelse
10-03-17FCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparentSelskabsbeskatningBindende svar
10-03-17Irsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparentSelskabsbeskatningBindende svar
10-03-17Adgangen til TastSelv midlertidigt lukketForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberPressenyhed
10-03-17Beskatning af maskeret udlodning - mellemregningskontoForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
10-03-17Vægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentationMotor - Indregistrering og vægtafgiftDom
10-03-17Genindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DKUdenlandsk indkomstAfgørelse
10-03-17Forhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykelPersonlig indkomstDom
10-03-17Ekstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
10-03-17Ordinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristenForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
10-03-17Omgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart fremPersonlig indkomstDom
10-03-17Sameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmerPersonlig indkomstDom
10-03-17Fikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsePersonlig indkomstDom
10-03-17Fri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighedPersonlig indkomstDom
09-03-17Årsopgørelsen – fra papir til mobilForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberPressenyhed
09-03-17Ansvar som importørErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-03-17Gavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtståendePersonlig indkomstDom
09-03-17Modregning i beslaglagte midler til dækning af skattegældModregning og transportAfgørelse
09-03-17Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalingerSelskabsbeskatningDom
09-03-17Investeringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytteAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
09-03-17Investeringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytteAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
09-03-17Registreringsafgift – autocamper - værdiansættelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
09-03-17Fradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 CFradrag og afskrivningerBindende svar
09-03-17Fradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandetFradrag og afskrivningerDom
09-03-17Registreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personopholdMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
09-03-17Klage over inddrivelsesrenterRenter og gebyrerAfgørelse
09-03-17Opkrævning af told ved ophør af et toldkontingentKontingenterNyhedsbrev til virksomheder
09-03-17Dobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skibUdenlandsk indkomstDom
09-03-17Befordringsgodtgørelse - professionel håndboldspillerPersonlig indkomstDom
09-03-17TariferingsforordningerTariferingJuridisk vejledning
09-03-17Service letter (limited tax liability)Personlig indkomst + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
09-03-17Tax Assessment Notice 2016 (limited tax liability)Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
09-03-17Nedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparterAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
08-03-17Direktør lønbeskattet af tilgodehavende i selskabPersonlig indkomstDom
08-03-17Kuldioxidafgiftslovens § 9 – tung procesEnergi og kuldioxidDom
08-03-17Toldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EUErhvervsmæssig importDom
08-03-17Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielånPersonlig indkomstDom
08-03-17Godtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradragEnergi og kuldioxidDom
08-03-17Told - kontanter - låneforholdPersonlig indkomstDom
08-03-17Forhøjelse af indkomst - fast driftssted i DanmarkPersonlig indkomstDom
08-03-17Personalesommerhus - rådighedsbegrebPersonlig indkomstDom
08-03-17Forældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejlForældelseDom
07-03-17Skibe og fast udstyr - momsfritagelseAndet om momsBindende svar
07-03-17Straf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 15StrafDom
07-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-03-17Ophør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignalForsendelse og transiteringStyresignal
07-03-17Formulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlagEjendomsvurderingDom
07-03-17Overskud af virksomhed - fast driftssted i DanmarkPersonlig indkomstDom
07-03-17SKAT vejleder om krav til dokumentation ved eksport af et køretøjMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til borgere
07-03-17Vi ændrer processen for eksport af køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til borgere
07-03-17Ændringer i tilladelse (bevilling) til godkendt frembydelsessted - udførselEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
07-03-17Manglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændringFakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
07-03-17Ordinær genoptagelse – negativt privatforbrug – lånForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
07-03-17Skønsmæssig forhøjelse – indsætning på kontoPersonlig indkomstDom
07-03-17Beskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodningSelskabsbeskatningDom
06-03-17Forvaltningsmyndigheders brevudsendelse - ForsendelsesrisikoNår man vil klageDom
06-03-17Grundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifterAfskrivninger og fradragDom
06-03-17Skønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskontoPersonlig indkomstDom
06-03-17Ejendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriationEjendomsvurderingDom
06-03-17Omkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurderingNår man vil klageDom
06-03-17Straf – momssvig – nul angivelserStrafDom
06-03-17Straf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhedStrafDom
06-03-17Vurderingslovens § 13 - GrundværdiansættelseEjendomsvurderingDom
06-03-17Urealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendomSelskabsbeskatningBindende svar
06-03-17Straf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetningStrafDom
06-03-17Momslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
06-03-17Liste over anerkendte flyselskaberMomsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
03-03-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PantebreveeKapitalSystemvejledning
03-03-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PrioritetslåneKapitalSystemvejledning
03-03-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente UdlåneKapitalSystemvejledning
02-03-17Ansøgning om refusion af udbytteskat (web-blanket)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseBlanket
02-03-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-03-17Investeringsforening - andelsklasser - opdelingAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
02-03-17Årsopgørelsen for 2016Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberPressenyhed
02-03-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-03-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
02-03-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
02-03-17SKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisningErhvervsmæssig importDom
02-03-17Straf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKATStrafDom
01-03-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-03-17Sømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 43Personlig indkomstDom
01-03-17Ekstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighedHandel med udlandet og betalingspligtige personerDom