Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i august (01-08-2017 - 20-08-2017)
augustDato f.off.OverskriftEmneType
18-08-17Grundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skønEjendomsvurderingDom
17-08-17Tariferingsforordninger, supplerende bestemmelser til KN og FBKNTold - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-08-17CFC dispensationSelskabsbeskatningAfgørelse
17-08-17Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
16-08-17Sagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grundeNår man vil klageKendelse
15-08-17Indkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincipUdenlandsk indkomstDom
15-08-17Registreringsafgift – personbil – bopæl – svenske nummerpladerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
15-08-17Registreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippetMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
14-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-08-17Tysk ph.d.-studerende - legat fra hjemlandPersonlig indkomstBindende svar
14-08-17Tysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemlandPersonlig indkomstBindende svar
14-08-17Renter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtigPensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
11-08-17Pensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventningerPersonlig indkomstDom
11-08-17Pålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamperMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
11-08-17Ændringer i EksportsystemetGrænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
11-08-17Krav til dokumentation for udeladelse af klargøringsfradrag ved eksport af køretøjMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til borgere
11-08-17Krav til dokumentation for udeladelse af klargøringsfradrag ved eksport af køretøjMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-08-17Splitleasing – Værdi af fri bilPersonlig indkomstAfgørelse
10-08-17Afgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - DekorfondantIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
10-08-17Fradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiftenFradrag og afskrivningerAfgørelse
10-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-08-17Skattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagnePersonlig indkomstAfgørelse
10-08-17Skattefrihed - etablering af biogasanlægFradrag og afskrivningerBindende svar
09-08-17Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - styresignalMomsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
09-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-08-17Succession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlagVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
09-08-17Udenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjektSelskabsbeskatningBindende svar
09-08-17Fri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligtPersonlig indkomstDom
09-08-17Afskrivning – software – realitetVirksomhederDom
08-08-17Ikke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"SelskabsbeskatningBindende svar
08-08-17Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskabStrafDom
08-08-17Afvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til SkatteankestyrelsenNår man vil klageDom
08-08-17TariferingsforordningerTariferingJuridisk vejledning
08-08-17Money Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.Personlig indkomstDom
08-08-17Beskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretningPersonlig indkomstDom
07-08-17Trust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparentSelskabsbeskatningBindende svar
04-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-08-17Moms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelseFradragBindende svar
03-08-17Moms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salgMomspligtBindende svar
03-08-17Lønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelsePersonlig indkomstDom
03-08-17Aktionærlån - insolvensbedømmelsePersonlig indkomstDom
03-08-17Straf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringerStrafDom
03-08-17Universitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.Personlig indkomstDom
03-08-17Aktieombytning - henstandssaldo - omgåelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
03-08-17Fradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesumEjendomsvurderingDom
03-08-17Fordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelserFradrag og afskrivningerDom
03-08-17Stærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandelePersonlig indkomstDom
03-08-17Aktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighedAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
03-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-08-17Maskeret udbytte - fri bilPersonlig indkomstDom
01-08-17Tandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriterietPersonlig indkomstDom
01-08-17Bobestyrers digitale adgang til afdødes R75-oplysningerAdgang, autorisationer og sikkerhed + DødsboerSystemvejledning