Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i juni (01-06-2017 - 28-06-2017)
juniDato f.off.OverskriftEmneType
27-06-17Sommerferie er rejsetid. Her er toldreglerne, man skal huske.Privates ind- og udførsel samt rejsereglerPressenyhed
27-06-17Styresignal - skatteaftale - ØresundUdenlandsk indkomst + Personlig indkomstStyresignal
27-06-17Manglende aftale mellem arbejdsgiverselskabet og de ansatte om anvendelsen af ligningslovens § 7 PPersonlig indkomstBindende svar
27-06-17Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgleEnergi og kuldioxidBindende svar
27-06-17Modregning og godtgørelse ved fraførsel af affaldEnergi og kuldioxidBindende svar
26-06-17Praksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker - styresignalMomsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
26-06-17Forsvarer salær – frivillig indbetaling - bødenedsættelseStrafKendelse
26-06-17Straf - told - vandpibetobak - smugleriStrafDom
26-06-17Fradrag for tab - kursgevinstlovenFradrag og afskrivningerDom
26-06-17Straf - skattesvig - frifindelse - transparente selskaber - ikke forældetStrafDom
23-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-06-172017 Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
23-06-17Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.07.2018Erhvervsmæssig import + KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
22-06-17Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignalMomsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
22-06-17Syn og skøn - honorar til fratrådt skønsmandNår man vil klageKendelse
22-06-17Afvisning af anmodning om syn og skønErhvervsejendommeKendelse
20-06-17Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignalTinglysningsafgiftStyresignal
20-06-17Fast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/SSelskabsbeskatningBindende svar
20-06-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-06-17CEO Fraud, driftstab, fordringAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
19-06-17Straf - momssvig - frifindelse - nye oplysningerStrafDom
19-06-17Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelseVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
19-06-17Skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrugPersonlig indkomstDom
19-06-17Registreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdageMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
19-06-17Forhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelsePersonlig indkomstDom
19-06-17Fradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyningEjendomsvurderingDom
19-06-17Konkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjortBetalingsstandsning og konkursKendelse
19-06-17Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlånAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
19-06-17Straf - registreringsafgift - momssvigStrafDom
19-06-17Straf - skattesvig - sort aflønningStrafDom
15-06-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-06-17Styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele åretForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
15-06-17Liste over anerkendte flyselskaberHandel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
15-06-17Modregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politietModregning og transportAfgørelse
15-06-17Modregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenterModregning og transportAfgørelse
15-06-17Opkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendomTinglysningsafgiftAfgørelse
15-06-17Henstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelseAfdragsordninger og henstandAfgørelse
13-06-17Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnageInformation og vejledning af private og virksomhederNyhedsbrev til virksomheder
13-06-17Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnageInformation og vejledning af private og virksomhederNyhedsbrev til virksomheder
12-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-06-17Udskiftning af certifikat til webservice for pensionsafgifterPensionsafgift + eKapitalNyhedsbrev til virksomheder
09-06-17Eksport til Canada - registrering af eksportører i REX systemetOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
09-06-17Tariferingsforordning og FBKNTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-06-17Ændring af Importsystemet i forbindelse med oplæggelse på toldoplagErhvervsmæssig import + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
07-06-17L210 om bl.a. ændring af registreringsafgiftslovenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-06-17SKAT beslaglægger 2,2 tons bland-selv slikIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og tePressenyhed
06-06-17Ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignalSelskabsbeskatningStyresignal
06-06-17Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignalEnergi og kuldioxidStyresignal
06-06-17Værdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusionSelskabsbeskatningBindende svar
06-06-17Forbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
06-06-17Beskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordningPersonlig indkomstBindende svar
06-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-06-17Styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdienEjendomsvurderingStyresignal
06-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-06-17Afvisning af anmodning om bindende svarAndet om momsBindende svar
06-06-17Moms - Almen boligforenings salg af byggegrundFradragBindende svar
02-06-17Invitation til webinar "Sådan laver du en korrekt fortoldning"IT-løsninger for told + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-06-17Beskatning af fri bil - firmabil på gule pladerPersonlig indkomstDom
02-06-17Værdi af fri bil ved deleleasingPersonlig indkomstBindende svar
01-06-17Skattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalePersonlig indkomstAfgørelse
01-06-17Grundlag for omberegning af grundværdienEjendomsvurderingAfgørelse