Dato f.off.OverskriftEmneType
16-03-18Tax Assessment Notice 2017 (full tax liability)Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
16-03-18Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauerAndet om moms + MomspligtBindende svar
15-03-18Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - successionAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
15-03-18Andelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentningSelskabsbeskatningBindende svar
15-03-18Tax scheme for foreign researchers and highly-paid employeesFradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk arbejdskraftGuide for individuals
15-03-18Bine ați venit în DanemarcaForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
15-03-18Tax Assessment Notice 2017 (limited tax liability)Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
15-03-18Service letter (limited tax liability)Personlig indkomst + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
15-03-18Supplerende bestemmelse til KNTold - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-03-18At arbejde i Danmark - og bo i SverigeForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk arbejdskraft + Personlig indkomstVejledning til borgere
14-03-18Afkald på regresfordring. Gældseftergivelse. UnderskudsbegrænsningSelskabsbeskatningBindende svar
13-03-18eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
13-03-18Træk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordningerPensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
12-03-18Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til SkatteankenævnetNår man vil klageAfgørelse
12-03-18Værdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelseMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
12-03-18Tinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgiftTinglysningsafgiftBindende svar
12-03-18Straf – skattesvig - momssvigStrafDom
09-03-18Forhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrencePersonlig indkomstAfgørelse
09-03-18Gevinst og tab ved afståelse af bitcoinsForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
09-03-18Forhøjelse af sambeskatningsindkomst som konsekvens af en ansættelsesændring for sel-skabets datterselskabSelskabsbeskatningAfgørelse
09-03-18Ejendomsværdi – Kolonihavehus på lejet grundEjendomsvurderingAfgørelse
09-03-18Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger for 2000-2008EjendomsvurderingAfgørelse
09-03-18Anmodning om genoptagelse anses som en anmodning om selvangivelsesomvalgNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
09-03-18Modregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenterModregning og transportAfgørelse
08-03-18EU´s forsendelsesordning – Godkendt modtagerProcessuelle bestemmelser + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
08-03-18Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendomMomspligtBindende svar
07-03-18Indsendelse af regnskabsoplysningerForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberVejledning til selvangivelsen
07-03-18Tilskud, MomsMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
07-03-18Omstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelseSelskabsbeskatningDom
07-03-18Delvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedelEnergi og kuldioxidBindende svar
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Dokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitetPersonlig indkomstDom
02-03-18Opfølgning på status på implementering af Bilpakken (L4)Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
01-03-18Flytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskudSelskabsbeskatningBindende svar
01-03-18Selvangivelse - (kulbrintebeskatning), kap 3ASelskabsbeskatning + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBlanket