Indtægter fra udlejning af en fritidsbolig, som du ejer, og som du også selv benytter privat, skal beskattes - men du har nogle fradrag. Du kan vælge mellem to fradragsmetoder.

To fradragsmetoder
Den ene metode går ud på, at du har et fast fradrag i lejeindtægten.

Den anden metode går ud på, at du får fradrag for visse dokumenterede udgifter efter en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter.

Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag til fast fradrag, men det er muligt at gå den anden vej. Hvis du har valgt den regnskabsmæssige metode, er valget altså bindende for hele den pågældende udlejningsperiode.

Skriv på selvangivelsen
Hvis der er et beløb i overskud, efter du har trukket dit fradrag fra lejeindtægten, skal du betale skat af det overskydende beløb. Det skattepligtige beløb skal du skrive på din selvangivelse som kapitalindkomst.