Indberetnings- og betalingsfrister for nystartede virksomheder

Moms

1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb.

Import

Told skal angives og betales 16 dage efter udløbet af den måned, hvor varerne er indført, hvis der er stillet sikkerhed for tolden.

Er der ikke stillet sikkerhed, skal tolden betales senest 5 dage efter, at varerne er fortoldet.

Punktafgift

15 dage efter månedens udløb.

Lønsumsafgift

15 dage efter kvartalets udløb. For enkelte virksomheder tillige én årlig regulering. For finansielle virksomheder, 15 dage efter månedens udløb.

A-skat og bidrag

A-skat mv. skal som udgangspunkt angives og betales senest den 10. i hver måned.

Indberetning af personnumre

Personnumre på ansatte skal indberettes samtidig med, at A-skat og bidrag skal indbetales, dvs. den 10. i hver måned.

Oplysningssedler

Oplysningssedler skal indsendes 20. januar.

B-skatterater

Skal indbetales den 20. i hver måned, bortset fra juni og december.

Selskabsskat

Opkræves af SKAT i 2 årlige a conto-rater, som skal betales 20. marts og 20. november.

Selvangivelse

1. juli i året efter indkomståret.

Virksomhedens kalender
www.skat.dk finder du en elektronisk kalender, hvor du kan få overblik over de indberetnings- og betalingsfrister, din virksomhed skal overholde. Klik på "Virksomhedskalender" under "Virksomhed". Med virksomhedskalenderen kan du, ved at svare på nogle få spørgsmål, udskrive en skatte- og afgiftskalender med de indberetnings- og betalingsfrister for moms og skat mv., som gælder for lige netop din virksomhed. Du kan printe kalenderen ud, så du altid har overblik over fristerne.