Toldvejledning; Blanketter, bilag mv. - 2012-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Collapse BilagBilag
Bilag 1 Eksport af kulturgoder - Specifik
Bilag 2 Udførsel af kulturgoder - generel
Bilag 3 Liste over dyrearter
Bilag 4 Toldværdideklaration
Bilag 5 Enhedsdokument
Bilag 6 Enhedsdokument, bis-blanket
Bilag 7 YM-blanket
Bilag 8 YM-blanket, bis-blanket
Bilag 9 Import-Meddelelse. Rettelse af fortoldningsangivelse
Bilag 10 Godkendte grænseovergangssteder med veterinær og plantekontrol
Bilag 11 Luftfragtomkostninger, der skal medregnes i toldværdien
Bilag 12 Værdispecifikation - stempel
Bilag 13 Varer for hvilke toldværdien kan ansættes på grundlag af enhedsværdier
Bilag 14 Varecertifikat - EUR.1
Bilag 15 Certifikat - EUR.2
Bilag 16 Certificate of Origin - Form A
Bilag 17 Leverandørerklæring - Sydafrika
Bilag 18 EUR 1 - stempel
Bilag 19 Fakturaerklæring
Bilag 20 Certificate of Authenticity fresh sweet oranges - high quality
Bilag 21 Certificate of Authenticity fresh minneola
Bilag 22 Certificate of Authenticity concentrated orange juice
Bilag 23 Bilag II - udstedende myndigheder
Bilag 24 Certificate of Authenticity - Tobacco
Bilag 25 Certificate of Authenticity - Plum spirit
Bilag 26 Certificate of designation of origin
Bilag 27 Certifikat vedrørende visse kunsthåndværksprodukter
Bilag 28 Certifikat vedrørende håndvævede produkter
Bilag 29 Kontrolattest
Bilag 30 Oprindelsescertifikat, A 100
Bilag 31 Toldekspeditionssteder
Bilag 32 INF 4 - oplysningscertifikat
Bilag 33 INF 5 - oplysningsskema
Bilag 34 Overførsel af varer eller produkter, der er omfattet af proceduren, fra en bevillingshaver til en anden
Bilag 35 Eksempler på månedlig og kvartalsvis opgørelse
Bilag 36 Eksempler på, hvordan man beregner fordelingen af indførselsvarer på forædlingsprodukterne
Bilag 37 Landefortegnelse med landekoder
Bilag 38 INF 1 - oplysningsskema
Bilag 39 INF 7 - oplysningsskema
Bilag 40 Mundtlige angivelser
Bilag 41 Information document to facilitate the temporary exportation of goods sent from one country for manufacture, processing or repair in another
Bilag 42 Fordeling af de midlertidigt udførte varer på forædlingsprodukterne
Bilag 43 INF 2 - oplysningsskema
Bilag 44 Eksempler på fagligt udstyr
Bilag 45 Liste over de varer, for hvilke der især kan ansøges om midlertidig indførsel ved forelæggelse af et ATN-carnet.
Bilag 46 Eksempler på undervisningsmateriale
Bilag 47 Eksempler på turistpropagandamateriale
Bilag 48 Eksempler på aktiviteter, hvortil der anvendes dyr
Bilag 49 Eksempler på velfærdsmateriel til søfolk
Bilag 50 Importlicens
Bilag 51 Kontrolerede stoffer
Bilag 52 INF 6 - midlertidig indførsel
Bilag 53 ATA-Carnet
Bilag 54 Anvendelse af containere
Bilag 55 Returvareerklæring
Bilag 56 INF 3 - Returvarer
Bilag 57 Ladeliste
Bilag 58 Kontroleksemplar - T 5
Bilag 59 Kontroleksemplar T 5 - bis
Bilag 60 Ladeliste T 5
Bilag 61 T 2 M - dokument
Bilag 62 Gul klæbeseddel
Bilag 63 TC 10 - Grænseovergangsattest
Bilag 64 TC 11 - Ankomstbevis
Bilag 65 TC 31 - Kautionsattest
Bilag 66 TC 32 - Sikkerhedsdokument - fast kaution
Bilag 67 TC 33 - Attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse
Bilag 68 Varecertifikat EUR-MED
Bilag 69 Varecertifikat, A.TR.
Bilag 70 Udgået
Bilag 71 Udgået
Bilag 72 Særligt stempel
Bilag 73 Klæbeseddel - i overensstemmelse med artikel 417 og 432 i gennemførelsesbestemmelserne
Bilag 74 Ansøgning - TIR-godkendelse
Bilag 75 Godkendelsesbevis - Typegodkendelse af vejkøretøj
Bilag 76 Godkendelsesbevis - Typegodkendelse af containere
Bilag 77 Godkendelsesbevis - Containere, der har forladt fremstillingsvirksomheden
Bilag 78 Godkendelsesbevis - Vejkøretøj
Bilag 79 Godkendelsesplade på engelsk
Bilag 80 Udgået
Bilag 81 TIR-carnet - almindeligt
Bilag 82 TIR-carnet - tobak, alkohol
Bilag 83 Rettelsesangivelse, udførsel
Bilag 84 Rettelse af udførselsangivelse (landbrug)
Bilag 85 Proviantangivelse
Bilag 86 Udgået
Bilag 87 Udgået
Bilag 88 Begæring - Udtagning af proviant
Bilag 89 Tolddeklaration for fly
Bilag 90 Tolddeklaration for lastbiler mv.
Bilag 91 Angivelseskort - Angivelse af spiritus, tobaksvarer og mineralolie
Bilag 92 Liste over bøger og publikationer mm, der kan indføres fritaget for told
Bilag 93 Liste over audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, der kan indføres fritaget for told
Bilag 94 Erklæring vedrørende videnskabelige instrumenter
Bilag 95 Erklæring vedrørende medicinske instrumenter
Bilag 96 Liste over biologiske og kemiske stoffer, der kan indføres fritaget for told
Bilag 97 Udgået
Bilag 98 Liste over tryksager, der kan indføres fritaget for told, beregnet til blinde
Bilag 99 Liste over genstande beregnet til blinde
Bilag 100 Declaration formular 13004
Bilag 101 Declaration formular 13005
Bilag 102 Declaration formular 13.006
Bilag 103 Declaration
Bilag 104 Application
Bilag 105 Certificate - Pol and Rations
Bilag 106 Certificate - Duty free items
Bilag 107 Application
Bilag 108 Leverandørerklæring, bilag 1
Bilag 109 Leverandørerklæring, bilag 2
Bilag 110 Leverandørerklæring, bilag 3
Bilag 111 Leverandørerklæring, bilag 4
Bilag 112 Udgået
Bilag 113 Valutakoder
Bilag 114 Ansøgningsblanket til BTO med vejledning
Bilag 115 BTO - Bindende tariferingsoplysning
Bilag 116 Tilfælde, hvor der ikke kræves sikkerhedsstillelse for henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel af en skriftlig angivelse
Bilag 117 Eksempler på personlige effekter og varer, der indføres til sportsbrug af rejsende
Bilag 118 Fortegnelse over ind- og udførselssteder
Bilag 119 Procedurekoder ved indførsel
Bilag 120 Procedurekoder ved udførsel
Bilag 121 Koder for præferencetoldbehandling
Bilag 122 Passiv forædling - værdispecifikation
Bilag 123 Punktafgiftskoder
Bilag 124 Supplerende oplysningskoder
Bilag 125 Oversigt over ressortmyndigheder
Bilag 126 Importtilladelse, narkotikaprækursorer, , form A 130
Bilag 127 Udgået
Bilag 128 Kontrolattest, form GA 133
Bilag 129 Eksporttilladelse, narkotikaprækursorer, form A 131
Bilag 130 Tilladelse/Certifikat - handel med vilde dyr og planter
Bilag 131 Udgået
Bilag 132 Udgået
Bilag 133 Eksportartkoder - varer omfattet af EU's landbrugsordninger
Bilag 134 Afgiftsarter
Bilag 135 Ansøgning om udførsel af kulturgoder
Bilag 136 Anmodning om BOO
Bilag 137 BOO - Bindende oprindelsesoplysning
Bilag 138 Kategorier af kulturgoder omfattet af Rfo. 3911/93
Bilag 139 Gul klæbeseddel - post
Bilag 140 Dokument kategorier
Bilag 141 Ansøgning om toldsuspension
Bilag 142 Anmodning om toldsuspension
Bilag 143 Forsendelse - ledsagedokument
Bilag 144 Liste over vareposter
Bilag 145 Koder for transportmåde
Bilag 146 Certifikatkode
Bilag 147 Præferencedokumentationskode
Bilag 148 Beregningsarter - told
Bilag 149 Varekoder - særlige varebevægelser
Bilag 150 Varer, der er forbundet med øget risiko
Bilag 151 De i artikel 380 og 381 omhandlede kriterier
Bilag 152 Vejledning i anvendelse af ladeliste
Bilag 153 Ansøgning om bevilling til toldprocedurer af økonomisk betydning eller særligt anvendelsesformål
Bilag 154 Attest for varers toldmæssige status
Bilag 155 INF8 - oplysningsskema
Bilag 156 INF9 - oplysningsskema
Expand Bilag 157 Rapport over ophørte TIR-operationerBilag 157 Rapport over ophørte TIR-operationer
Bilag 158 - Emballagekoder
Bilag 159 - Fortegnelse over fremlagte dokumenter i NCTS
Bilag 160 IMO-FAL formularer

 

Toldvejledning; Blanketter, bilag mv. - 2012-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

Bilag 11 Luftfragtomkostninger, der skal medregnes i toldværdien

  • Afgangslande grupperet efter kontinent
  • Afgangslufthavn 
  • Andele af luftfragtomkostninger, der skal medregnes i toldværdien

Transporteres varerne fra en lufthavn, der ikke er nævnt i oversigten, anvendes den procentsats, der gælder for den lufthavn, der ligger nærmest ved afgangslufthavnen.

Procentandelene i oversigten gælder for alle ankomstlufthavne i EU. 

AfgangslandAfgangslufthavnAndel pct.

I. Europa

Albanienalle15
Armeniense Asien 
Belarusalle15
Bosnien-Hercegovinaalle15
Bulgarienalle15
Den tidligere jugoslaviske republik Makedonienalle 15
Færøernealle 15 
Georgiense Asien  
Hvideruslandse Belarus 
Islandalle 30
Kroatienalle 
Moldovaalle 15 
Montenegrose Serbien og Montenegro 
Norgealle15
Rumænienalle 15 
Rusland

Gorki, Kouïbychev,  Rostov, Volgograd,

Moskva, Orel, Voronezh
Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk

Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk

Khabarovsk, Vladivostok

30

30
70

57

83

Schweizalle5
Serbien og Montenegroalle15 
Tyrkietalle15
Ukrainealle 30 

II. Afrika

Algerietalle33
Angolaalle 74 
Beninalle 50 
Botswanaalle 74 
Burkina Fasoalle 50 
Burundialle 61 
Camerounalle 50 
Centralafrikanske Republik, Den alle 50 
Comorerne alle 74 
Congo (Brazzaville)alle 61
Congo, Den demokratiske Republikalle61
Djibouti alle 50 
Elfenbenskysten alle 50 
Etiopien alle 50
Gabon alle 61 
Gambia alle 50 
Ghana alle 50 
Guinea alle 50 
Guinea-Bissau alle 50 
Kap Verde alle 50 
Kenya alle 61 
Lesotho alle 74
Liberia alle 50
Libyen alle33
Madagaskar alle 74 
Malawi alle 74 
Mali alle 50 
Marokko  33
Mauritanien alle50 
Mauritius alle 74 
Mozambique alle 74
Namibia alle 74 
Niger alle 50 
Nigeria alle 50 
Rwanda alle 61 
São Tomé og Principé alle 61
Senegal alle 50 
Seychellerne alle 61 
Sierra Leone alle 50
Somalia alle 61 
St. Helena alle 61
Sudan alle 50 
Swaziland alle 74
Sydafrikanske Republik, Den alle 74 
Tanzania alle61
Tchad alle 50 
Togo alle 50 
Tunesien alle33 
Uganda alle 61 
Zambia alle 74 
Zimbabwe alle 74 
Ægypten alle 33 
Ækvatorial-guinea alle 61 

III. Amerika

1. Nordamerika

Canada 

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

Gander, Moncton, Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto 

78


 

70

Grønland alle 70 
U.S.A. Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Idianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New-Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington DC

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahama, Phoenix, Portland, Salt Lake City, Puerto Rico, San Francisco, Seattle

Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau 70
78


89

2. Mellemamerika

Bahamaøerne alle 78
Beliz alle 78
Bermudaøerne alle

78 

Costa Rica alle 78 
Cuba alle 78 
Curacao alle 78 
Dominikanske Republik, Den alle 78 
El Salvador alle 78 
Guatemala alle78
Haiti alle 78 
Honduras alle 78 
Jamaica alle 78 
Jomfruøerne se Vestindiske Øer, De  
Mexico alle 78 
Nicaragua alle 78 
Panama alle 78
Vestindiske Øer, De alle 78 

3. Sydamerika

Argentina alle 78 
Aruba alle 78 
Bolivia alle 78 
Brasilien alle 78 
Chile alle 78 
Colombia alle 78 
Ecuador alle 78 
Guyana alle 78 
Paraguay alle 78 
Peru alle 78 
Suriname alle 78 
Trinidad og Tobago alle 78 
Uruguay alle 78 
Venezuela alle 78 

IV. Asien 

Afghanistan alle 46 
Armenien alle 27 
Aserbadsjan alle 27 
Bahrain alle 43 
Bangladesh alle 46 
Bhutan alle46
Brunei alle70
Burma se Myanmar  
Cambodjaalle70
Filippinerne alle 70 
Forenede arabiske Emirater, De alle 43 
Georgien alle 27 
Hongkong se Kina 
Indien alle 46 
Indonesien alle 70 
Irak alle 27 
Iran alle 27
Israel alle 27 
Japan alle 83 
Jordan alle 27 
Kasakhstan alle 57 
Kina alle 70 
Kirgistan alle 57
Kuwait alle 27 
Laos alle 70
Libanon alle 27 
Macao alle 70 
Malaysia alle 70 
Maldiverne alle 70 
Mongoliet alle 70
Muscat og Oman alle 43
Myanmar alle 70
Nepal alle 46 
Nordkorea alle 83 
Oman se Muscat og Oman  
Pakistan alle 46 
Qatar alle 43 
Saudi Arabien alle 43 
Singapore alle 70
Sri Lanka alle 70
Sydkorea alle 83 
Syrien alle 27 
Tadsjikistan alle 57 
Taiwan alle 70
Thailand alle 70 
Turkmenistan alle 57
Usbekistan alle 57
Vietnam alle 70 
Yemen, Den Arabiske Republik alle 43 
V. Australien og Oceanien alle 79